11957.htm

CÍMSZÓ: Harnik

SZEMÉLYNÉV: Harnik Baczalel

SZÓCIKK: Harnik Beczalel, festő művész, szül. Hídalmáson (Kolozs vm.) 1894. A világháború után a bukaresti Belle Arte és a nagybányai művésziskolát látogatta. Most Kolozsvárott él. Bukaresti kiállításával elnyerte az első állami díjat. Zsidó tárgyú festményeit 1924. állította ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1957. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11957.htm

CÍMSZÓ: Harnik

SZEMÉLYNÉV: Harnik Baczalel

SZÓCIKK: Harnik Beczalel, festő művész, szül. Hídalmáson Kolozs vm. 1894. A világháború után a bukaresti Belle Arte és a nagybányai művésziskolát látogatta. Most Kolozsvárott él. Bukaresti kiállításával elnyerte az első állami díjat. Zsidó tárgyú festményeit 1924. állította ki.

11957.ht

CÍMSZÓ Harni

SZEMÉLYNÉV Harni Baczale

SZÓCIKK Harni Beczalel fest művész szül Hídalmáso Koloz vm 1894 világhábor utá bukarest Bell Art é nagybánya művésziskolá látogatta Mos Kolozsvárot él Bukarest kiállításáva elnyert a els állam díjat Zsid tárgy festményei 1924 állított ki

11957.h

CÍMSZ Harn

SZEMÉLYNÉ Harn Baczal

SZÓCIK Harn Beczale fes művés szü Hídalmás Kolo v 189 világhábo ut bukares Bel Ar nagybány művésziskol látogatt Mo Kolozsváro é Bukares kiállításáv elnyer el álla díja Zsi tárg festménye 192 állítot k

11957.

CÍMS Har

SZEMÉLYN Har Bacza

SZÓCI Har Beczal fe művé sz Hídalmá Kol 18 világháb u bukare Be A nagybán művészisko látogat M Kolozsvár Bukare kiállításá elnye e áll díj Zs tár festmény 19 állíto

11957

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Bacz

SZÓC Ha Becza f műv s Hídalm Ko 1 világhá bukar B nagybá művészisk látoga Kolozsvá Bukar kiállítás elny ál dí Z tá festmén 1 állít

1195

CÍ H

SZEMÉL H Bac

SZÓ H Becz mű Hídal K világh buka nagyb művészis látog Kolozsv Buka kiállítá eln á d t festmé állí