11959.htm

CÍMSZÓ: Harta

SZEMÉLYNÉV: Harta Felix

SZÓCIKK: Harta Félix Albrecht*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1884. Bécsben nevelkedett és előbb a műegyetemen, azután Münchenben, később Parisban folytatta festészeti tanulmányait. A Salon d'Automne-ban tájképeket állított ki, melyek Cézanne és van Gogh hatását mutatták. Budapesten, Bécsben, Berlinben és Parisban szerepelt kiállításokon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1959. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11959.htm

CÍMSZÓ: Harta

SZEMÉLYNÉV: Harta Felix

SZÓCIKK: Harta Félix Albrecht*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1884. Bécsben nevelkedett és előbb a műegyetemen, azután Münchenben, később Parisban folytatta festészeti tanulmányait. A Salon d'Automne-ban tájképeket állított ki, melyek Cézanne és van Gogh hatását mutatták. Budapesten, Bécsben, Berlinben és Parisban szerepelt kiállításokon.

11959.ht

CÍMSZÓ Hart

SZEMÉLYNÉV Hart Feli

SZÓCIKK Hart Féli Albrecht* fest é grafikus szül Budapeste 1884 Bécsbe nevelkedet é előb műegyetemen azutá Münchenben későb Parisba folytatt festészet tanulmányait Salo d'Automne-ba tájképeke állítot ki melye Cézann é va Gog hatásá mutatták Budapesten Bécsben Berlinbe é Parisba szerepel kiállításokon

11959.h

CÍMSZ Har

SZEMÉLYNÉ Har Fel

SZÓCIK Har Fél Albrecht fes grafiku szü Budapest 188 Bécsb nevelkede elő műegyeteme azut Münchenbe késő Parisb folytat festésze tanulmányai Sal d'Automne-b tájképek állíto k mely Cézan v Go hatás mutattá Budapeste Bécsbe Berlinb Parisb szerepe kiállításoko

11959.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Fe

SZÓCI Ha Fé Albrech fe grafik sz Budapes 18 Bécs nevelked el műegyetem azu Münchenb kés Paris folyta festész tanulmánya Sa d'Automne- tájképe állít mel Céza G hatá mutatt Budapest Bécsb Berlin Paris szerep kiállítások

11959

CÍM H

SZEMÉLY H F

SZÓC H F Albrec f grafi s Budape 1 Béc nevelke e műegyete az München ké Pari folyt festés tanulmány S d'Automne tájkép állí me Céz hat mutat Budapes Bécs Berli Pari szere kiállításo

1195SZEMÉL

SZÓ Albre graf Budap Bé nevelk műegyet a Münche k Par foly festé tanulmán d'Automn tájké áll m Cé ha muta Budape Béc Berl Par szer kiállítás