11960.htm

CÍMSZÓ: Hartmann

SZEMÉLYNÉV: Hartmann Gusztáv

SZÓCIKK: Hartmann Gusztáv, bíró New-Yorkban, szül. Magyarországon 1880. Jogi tanulmányait a new-yorki egyetemen végezte. 1914-ben megválasztották a városi törvényszék bírójává. A Brith Abraham páholy több ízben nagy mesterévé választotta. Alapítója a nagy new-yorki árvaháznak. Az American Jewish Congress alelnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1960. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11960.htm

CÍMSZÓ: Hartmann

SZEMÉLYNÉV: Hartmann Gusztáv

SZÓCIKK: Hartmann Gusztáv, bíró New-Yorkban, szül. Magyarországon 1880. Jogi tanulmányait a new-yorki egyetemen végezte. 1914-ben megválasztották a városi törvényszék bírójává. A Brith Abraham páholy több ízben nagy mesterévé választotta. Alapítója a nagy new-yorki árvaháznak. Az American Jewish Congress alelnöke.

11960.ht

CÍMSZÓ Hartman

SZEMÉLYNÉV Hartman Gusztá

SZÓCIKK Hartman Gusztáv bír New-Yorkban szül Magyarországo 1880 Jog tanulmányai new-york egyeteme végezte 1914-be megválasztottá város törvényszé bírójává Brit Abraha páhol töb ízbe nag mesterév választotta Alapítój nag new-york árvaháznak A America Jewis Congres alelnöke

11960.h

CÍMSZ Hartma

SZEMÉLYNÉ Hartma Guszt

SZÓCIK Hartma Gusztá bí New-Yorkba szü Magyarország 188 Jo tanulmánya new-yor egyetem végezt 1914-b megválasztott váro törvénysz bírójáv Bri Abrah páho tö ízb na mesteré választott Alapító na new-yor árvaházna Americ Jewi Congre alelnök

11960.

CÍMS Hartm

SZEMÉLYN Hartm Gusz

SZÓCI Hartm Guszt b New-Yorkb sz Magyarorszá 18 J tanulmány new-yo egyete végez 1914- megválasztot vár törvénys bírójá Br Abra páh t íz n mester választot Alapít n new-yo árvaházn Ameri Jew Congr alelnö

11960

CÍM Hart

SZEMÉLY Hart Gus

SZÓC Hart Gusz New-York s Magyarorsz 1 tanulmán new-y egyet vége 1914 megválaszto vá törvény bírój B Abr pá í meste választo Alapí new-y árvaház Amer Je Cong aleln

1196

CÍ Har

SZEMÉL Har Gu

SZÓ Har Gus New-Yor Magyarors tanulmá new- egye vég 191 megválaszt v törvén bíró Ab p mest választ Alap new- árvahá Ame J Con alel