11963.htm

CÍMSZÓ: Hasenfeld

SZEMÉLYNÉV: Hasenfeld Artúr

SZÓCIKK: Hasenfeld, 1. Artúr*, orvos, H. Manó fia, szül. Szilácson 1870. Orvosi tanulmányait külföldön végezte. A budapesti egyetemen 1906. a szívbetegségek kór- és gyógytanából magántanárrá képesítették. A budapesti Erzsébet szegényházi kórház belgyógyászati osztályának rendelő-orvosa, majd pedig főorvosa lett. 1913. a Duna balparti belgyógyító-kórházak főorvosává nevezték ki, 1928. egyetemi rk. tanárrá. Legfontosabb műve: A szívbetegségek gyógyítása (1910).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1963. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11963.htm

CÍMSZÓ: Hasenfeld

SZEMÉLYNÉV: Hasenfeld Artúr

SZÓCIKK: Hasenfeld, 1. Artúr*, orvos, H. Manó fia, szül. Szilácson 1870. Orvosi tanulmányait külföldön végezte. A budapesti egyetemen 1906. a szívbetegségek kór- és gyógytanából magántanárrá képesítették. A budapesti Erzsébet szegényházi kórház belgyógyászati osztályának rendelő-orvosa, majd pedig főorvosa lett. 1913. a Duna balparti belgyógyító-kórházak főorvosává nevezték ki, 1928. egyetemi rk. tanárrá. Legfontosabb műve: A szívbetegségek gyógyítása 1910 .

11963.ht

CÍMSZÓ Hasenfel

SZEMÉLYNÉV Hasenfel Artú

SZÓCIKK Hasenfeld 1 Artúr* orvos H Man fia szül Szilácso 1870 Orvos tanulmányai külföldö végezte budapest egyeteme 1906 szívbetegsége kór é gyógytanábó magántanárr képesítették budapest Erzsébe szegényház kórhá belgyógyászat osztályána rendelő-orvosa maj pedi főorvos lett 1913 Dun balpart belgyógyító-kórháza főorvosáv nevezté ki 1928 egyetem rk tanárrá Legfontosab műve szívbetegsége gyógyítás 191

11963.h

CÍMSZ Hasenfe

SZEMÉLYNÉ Hasenfe Art

SZÓCIK Hasenfel Artúr orvo Ma fi szü Szilács 187 Orvo tanulmánya külföld végezt budapes egyetem 190 szívbetegség kó gyógytanáb magántanár képesítetté budapes Erzséb szegényhá kórh belgyógyásza osztályán rendelő-orvos ma ped főorvo let 191 Du balpar belgyógyító-kórház főorvosá nevezt k 192 egyete r tanárr Legfontosa műv szívbetegség gyógyítá 19

11963.

CÍMS Hasenf

SZEMÉLYN Hasenf Ar

SZÓCI Hasenfe Artú orv M f sz Szilác 18 Orv tanulmány külföl végez budape egyete 19 szívbetegsé k gyógytaná magántaná képesített budape Erzsé szegényh kór belgyógyász osztályá rendelő-orvo m pe főorv le 19 D balpa belgyógyító-kórhá főorvos nevez 19 egyet tanár Legfontos mű szívbetegsé gyógyít 1

11963

CÍM Hasen

SZEMÉLY Hasen A

SZÓC Hasenf Art or s Szilá 1 Or tanulmán külfö vége budap egyet 1 szívbetegs gyógytan magántan képesítet budap Erzs szegény kó belgyógyás osztály rendelő-orv p főor l 1 balp belgyógyító-kórh főorvo neve 1 egye taná Legfonto m szívbetegs gyógyí

1196

CÍ Hase

SZEMÉL Hase

SZÓ Hasen Ar o Szil O tanulmá külf vég buda egye szívbeteg gyógyta magánta képesíte buda Erz szegén k belgyógyá osztál rendelő-or főo bal belgyógyító-kór főorv nev egy tan Legfont szívbeteg gyógy