11964.htm

CÍMSZÓ: Hasenfeld

SZEMÉLYNÉV: Hasenfeld Manó

SZÓCIKK: "H. Manó, orvos, egyetemi magántanár, szül. Balassagyarmaton 1836., megh. Budapesten 1905. A bécsi egyetemen végezte orvosi tanulmányait. Magántanári képesítést nyert a pesti egyetemen 1863, de a kancellária H. habilitásának megerősítését visszautasította. H. Bécsbe ment, ahol a fürdőgyógyászatból lett magántanár, mire a pesti egyetemen is megerősítették tanári képesítését. Szliácson, később Franzensbadban fürdőorvosi gyakorlatot folytatott. A fürdőgyógyászat körébe vágó sok értekezése jelent meg magyar, német és francia nyelven. Fontosabb művei: Az ásványvizek tulajdonsága általában (1863); Balneologus tapasztalatok (1890)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1964. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11964.htm

CÍMSZÓ: Hasenfeld

SZEMÉLYNÉV: Hasenfeld Manó

SZÓCIKK: H. Manó, orvos, egyetemi magántanár, szül. Balassagyarmaton 1836., megh. Budapesten 1905. A bécsi egyetemen végezte orvosi tanulmányait. Magántanári képesítést nyert a pesti egyetemen 1863, de a kancellária H. habilitásának megerősítését visszautasította. H. Bécsbe ment, ahol a fürdőgyógyászatból lett magántanár, mire a pesti egyetemen is megerősítették tanári képesítését. Szliácson, később Franzensbadban fürdőorvosi gyakorlatot folytatott. A fürdőgyógyászat körébe vágó sok értekezése jelent meg magyar, német és francia nyelven. Fontosabb művei: Az ásványvizek tulajdonsága általában 1863 ; Balneologus tapasztalatok 1890 .

11964.ht

CÍMSZÓ Hasenfel

SZEMÉLYNÉV Hasenfel Man

SZÓCIKK H Manó orvos egyetem magántanár szül Balassagyarmato 1836. megh Budapeste 1905 bécs egyeteme végezt orvos tanulmányait Magántanár képesítés nyer pest egyeteme 1863 d kancellári H habilitásána megerősítésé visszautasította H Bécsb ment aho fürdőgyógyászatbó let magántanár mir pest egyeteme i megerősítetté tanár képesítését Szliácson későb Franzensbadba fürdőorvos gyakorlato folytatott fürdőgyógyásza köréb vág so értekezés jelen me magyar néme é franci nyelven Fontosab művei A ásványvize tulajdonság általába 186 Balneologu tapasztalato 189

11964.h

CÍMSZ Hasenfe

SZEMÉLYNÉ Hasenfe Ma

SZÓCIK Man orvo egyete magántaná szü Balassagyarmat 1836 meg Budapest 190 béc egyetem végez orvo tanulmányai Magántaná képesíté nye pes egyetem 186 kancellár habilitásán megerősítés visszautasított Bécs men ah fürdőgyógyászatb le magántaná mi pes egyetem megerősített taná képesítésé Szliácso késő Franzensbadb fürdőorvo gyakorlat folytatot fürdőgyógyász köré vá s értekezé jele m magya ném franc nyelve Fontosa műve ásványviz tulajdonsá általáb 18 Balneolog tapasztalat 18

11964.

CÍMS Hasenf

SZEMÉLYN Hasenf M

SZÓCI Ma orv egyet magántan sz Balassagyarma 183 me Budapes 19 bé egyete vége orv tanulmánya Magántan képesít ny pe egyete 18 kancellá habilitásá megerősíté visszautasítot Béc me a fürdőgyógyászat l magántan m pe egyete megerősítet tan képesítés Szliács kés Franzensbad fürdőorv gyakorla folytato fürdőgyógyás kör v értekez jel magy né fran nyelv Fontos műv ásványvi tulajdons általá 1 Balneolo tapasztala 1

11964

CÍM Hasen

SZEMÉLY Hasen

SZÓC M or egye magánta s Balassagyarm 18 m Budape 1 b egyet vég or tanulmány Magánta képesí n p egyet 1 kancell habilitás megerősít visszautasíto Bé m fürdőgyógyásza magánta p egyet megerősíte ta képesíté Szliác ké Franzensba fürdőor gyakorl folytat fürdőgyógyá kö érteke je mag n fra nyel Fonto mű ásványv tulajdon által Balneol tapasztal

1196

CÍ Hase

SZEMÉL Hase

SZÓ o egy magánt Balassagyar 1 Budap egye vé o tanulmán Magánt képes egye kancel habilitá megerősí visszautasít B fürdőgyógyász magánt egye megerősít t képesít Szliá k Franzensb fürdőo gyakor folyta fürdőgyógy k értek j ma fr nye Font m ásvány tulajdo álta Balneo tapaszta