11968.htm

CÍMSZÓ: Haszkómó

SZÓCIKK: Haszkómó, az approbáció héber neve. Elismert tudóstól származó ajánlás előszó formájában. Orthodox körökben még manapság is H.-val jelennek meg a tudományos könyvek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1968. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11968.htm

CÍMSZÓ: Haszkómó

SZÓCIKK: Haszkómó, az approbáció héber neve. Elismert tudóstól származó ajánlás előszó formájában. Orthodox körökben még manapság is H.-val jelennek meg a tudományos könyvek.

11968.ht

CÍMSZÓ Haszkóm

SZÓCIKK Haszkómó a approbáci hébe neve Elismer tudóstó származ ajánlá elősz formájában Orthodo körökbe mé manapsá i H.-va jelenne me tudományo könyvek

11968.h

CÍMSZ Haszkó

SZÓCIK Haszkóm approbác héb nev Elisme tudóst szárma ajánl elős formájába Orthod körökb m manaps H.-v jelenn m tudomány könyve

11968.

CÍMS Haszk

SZÓCI Haszkó approbá hé ne Elism tudós szárm aján elő formájáb Ortho körök manap H.- jelen tudomán könyv

11968

CÍM Hasz

SZÓC Haszk approb h n Elis tudó szár ajá el formájá Orth körö mana H. jele tudomá köny

1196

CÍ Has

SZÓ Hasz appro Eli tud szá aj e formáj Ort kör man H jel tudom kön