11978.htm

CÍMSZÓ: Hatvany

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Lili

SZÓCIKK: "H. Lili bárónő*, író, szül. Budapesten 1890. H- Deutsch József báró leánya. Noé bárkája c. színművével tűnt fel, amelyet 1918. mutatott be a Belvárosi Színház. Első sikerét nyomon követte több színdarab, regény és elbeszélés. Nagykultúrájú, szellemes megfigyelő és kétségtelen, hogy a magyar nőírók között egyike a legkülönbeknek. Színdarabjai az említetten kívül: Első szerelem (1920); A csodálatos nagymama (1927). Regényei és elbeszélései: Ők (1922); Útközben (1928); Az az ember (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1978. címszó a lexikon => 347. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11978.htm

CÍMSZÓ: Hatvany

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Lili

SZÓCIKK: H. Lili bárónő*, író, szül. Budapesten 1890. H- Deutsch József báró leánya. Noé bárkája c. színművével tűnt fel, amelyet 1918. mutatott be a Belvárosi Színház. Első sikerét nyomon követte több színdarab, regény és elbeszélés. Nagykultúrájú, szellemes megfigyelő és kétségtelen, hogy a magyar nőírók között egyike a legkülönbeknek. Színdarabjai az említetten kívül: Első szerelem 1920 ; A csodálatos nagymama 1927 . Regényei és elbeszélései: Ők 1922 ; Útközben 1928 ; Az az ember 1926 .

11978.ht

CÍMSZÓ Hatvan

SZEMÉLYNÉV Hatvan Lil

SZÓCIKK H Lil bárónő* író szül Budapeste 1890 H Deutsc Józse bár leánya No bárkáj c színművéve tűn fel amelye 1918 mutatot b Belváros Színház Els sikeré nyomo követt töb színdarab regén é elbeszélés Nagykultúrájú szelleme megfigyel é kétségtelen hog magya nőíró közöt egyik legkülönbeknek Színdarabja a említette kívül Els szerele 192 csodálato nagymam 192 Regénye é elbeszélései Ő 192 Útközbe 192 A a embe 192

11978.h

CÍMSZ Hatva

SZEMÉLYNÉ Hatva Li

SZÓCIK Li bárónő ír szü Budapest 189 Deuts Józs bá leány N bárká színművév tű fe amely 191 mutato Belváro Színhá El siker nyom követ tö színdara regé elbeszélé Nagykultúráj szellem megfigye kétségtele ho magy nőír közö egyi legkülönbekne Színdarabj említett kívü El szerel 19 csodálat nagyma 19 Regény elbeszélése 19 Útközb 19 emb 19

11978.

CÍMS Hatv

SZEMÉLYN Hatv L

SZÓCI L bárón í sz Budapes 18 Deut Józ b leán bárk színművé t f amel 19 mutat Belvár Szính E sike nyo köve t színdar reg elbeszél Nagykultúrá szelle megfigy kétségtel h mag nőí köz egy legkülönbekn Színdarab említet kív E szere 1 csodála nagym 1 Regén elbeszélés 1 Útköz 1 em 1

11978

CÍM Hat

SZEMÉLY Hat

SZÓC báró s Budape 1 Deu Jó leá bár színműv ame 1 muta Belvá Szín sik ny köv színda re elbeszé Nagykultúr szell megfig kétségte ma nő kö eg legkülönbek Színdara említe kí szer csodál nagy Regé elbeszélé Útkö e

1197

CÍ Ha

SZEMÉL Ha

SZÓ bár Budap De J le bá színmű am mut Belv Szí si n kö színd r elbesz Nagykultú szel megfi kétségt m n k e legkülönbe Színdar említ k sze csodá nag Reg elbeszél Útk