11981.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Carl

SZÓCIKK: "Hauser, 1. Carl Frank, amerikai író, szül. Jánosházán 1847 dec. 27. Szülővárosában Talmudot tanult, majd Bécsbe ment, ahol színiakadémiát végzett. 1872-ben a bécsi Stadtheaternek lett a tagja, majd Berlinbe, 1875. pedig az Egyesült Államokba került, de egy évi színészkedés után írói pályára lépett s a New-Yorker Herold szerkesztőségének tagja lett. Önállóan megjelent humorisztikus művei: Twenty five years in America: Recollections of a Humorous Nature (1900); Bürger und Bauern-Kalender (1897-től kezdve évente); Madeleine the Rose of the Champaque (librettó); Letters of Dobblejew Zizzesteisser."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1981. címszó a lexikon => 347. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11981.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Carl

SZÓCIKK: Hauser, 1. Carl Frank, amerikai író, szül. Jánosházán 1847 dec. 27. Szülővárosában Talmudot tanult, majd Bécsbe ment, ahol színiakadémiát végzett. 1872-ben a bécsi Stadtheaternek lett a tagja, majd Berlinbe, 1875. pedig az Egyesült Államokba került, de egy évi színészkedés után írói pályára lépett s a New-Yorker Herold szerkesztőségének tagja lett. Önállóan megjelent humorisztikus művei: Twenty five years in America: Recollections of a Humorous Nature 1900 ; Bürger und Bauern-Kalender 1897-től kezdve évente ; Madeleine the Rose of the Champaque librettó ; Letters of Dobblejew Zizzesteisser.

11981.ht

CÍMSZÓ Hause

SZEMÉLYNÉV Hause Car

SZÓCIKK Hauser 1 Car Frank amerika író szül Jánosházá 184 dec 27 Szülővárosába Talmudo tanult maj Bécsb ment aho színiakadémiá végzett 1872-be bécs Stadtheaterne let tagja maj Berlinbe 1875 pedi a Egyesül Államokb került d eg év színészkedé utá író pályár lépet New-Yorke Herol szerkesztőségéne tagj lett Önállóa megjelen humorisztiku művei Twent fiv year i America Recollection o Humorou Natur 190 Bürge un Bauern-Kalende 1897-tő kezdv évent Madelein th Ros o th Champaqu librett Letter o Dobbleje Zizzesteisser

11981.h

CÍMSZ Haus

SZEMÉLYNÉ Haus Ca

SZÓCIK Hause Ca Fran amerik ír szü Jánosház 18 de 2 Szülővárosáb Talmud tanul ma Bécs men ah színiakadémi végzet 1872-b béc Stadtheatern le tagj ma Berlinb 187 ped Egyesü Államok kerül e é színészked ut ír pályá lépe New-York Hero szerkesztőségén tag let Önálló megjele humorisztik műve Twen fi yea Americ Recollectio Humoro Natu 19 Bürg u Bauern-Kalend 1897-t kezd éven Madelei t Ro t Champaq libret Lette Dobblej Zizzesteisse

11981.

CÍMS Hau

SZEMÉLYN Hau C

SZÓCI Haus C Fra ameri í sz Jánoshá 1 d Szülővárosá Talmu tanu m Béc me a színiakadém végze 1872- bé Stadtheater l tag m Berlin 18 pe Egyes Államo kerü színészke u í pály lép New-Yor Her szerkesztőségé ta le Önáll megjel humoriszti műv Twe f ye Ameri Recollecti Humor Nat 1 Bür Bauern-Kalen 1897- kez éve Madele R Champa libre Lett Dobble Zizzesteiss

11981

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha

SZÓC Hau Fr amer s Jánosh Szülőváros Talm tan Bé m színiakadé végz 1872 b Stadtheate ta Berli 1 p Egye Állam ker színészk pál lé New-Yo He szerkesztőség t l Önál megje humoriszt mű Tw y Amer Recollect Humo Na Bü Bauern-Kale 1897 ke év Madel Champ libr Let Dobbl Zizzesteis

1198

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ Ha F ame János Szülőváro Tal ta B színiakad vég 187 Stadtheat t Berl Egy Álla ke színész pá l New-Y H szerkesztősé Öná megj humorisz m T Ame Recollec Hum N B Bauern-Kal 189 k é Made Cham lib Le Dobb Zizzestei