11982.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Emil

SZÓCIKK: H. Emil, hegedűművész, szül. Budapesten 1893 máj. 17. A H. vonósnégyes primáriusa. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián végezte. A mesteriskolát Bécsben járta ki Sevcik tanárnál. A vonósnégyestársaságot a háború alatt alakította.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1982. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11982.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Emil

SZÓCIKK: H. Emil, hegedűművész, szül. Budapesten 1893 máj. 17. A H. vonósnégyes primáriusa. Tanulmányait a budapesti Zeneakadémián végezte. A mesteriskolát Bécsben járta ki Sevcik tanárnál. A vonósnégyestársaságot a háború alatt alakította.

11982.ht

CÍMSZÓ Hause

SZEMÉLYNÉV Hause Emi

SZÓCIKK H Emil hegedűművész szül Budapeste 189 máj 17 H vonósnégye primáriusa Tanulmányai budapest Zeneakadémiá végezte mesteriskolá Bécsbe járt k Sevci tanárnál vonósnégyestársaságo hábor alat alakította

11982.h

CÍMSZ Haus

SZEMÉLYNÉ Haus Em

SZÓCIK Emi hegedűművés szü Budapest 18 má 1 vonósnégy primárius Tanulmánya budapes Zeneakadémi végezt mesteriskol Bécsb jár Sevc tanárná vonósnégyestársaság hábo ala alakított

11982.

CÍMS Hau

SZEMÉLYN Hau E

SZÓCI Em hegedűművé sz Budapes 1 m vonósnég primáriu Tanulmány budape Zeneakadém végez mesterisko Bécs já Sev tanárn vonósnégyestársasá háb al alakítot

11982

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha

SZÓC E hegedűműv s Budape vonósné primári Tanulmán budap Zeneakadé vége mesterisk Béc j Se tanár vonósnégyestársas há a alakíto

1198

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ hegedűmű Budap vonósn primár Tanulmá buda Zeneakad vég mesteris Bé S taná vonósnégyestársa h alakít