11983.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Mihály

SZÓCIKK: H. Mihály (Miska), hegedűművész, szül. Pozsonyban 1822., megh. Bécsben 1887 dec. 8. Kreutzer, Mayseder és Schechter tanítványa volt Bécsben. 1840-ben turnéra indult és végigjárta Európát, Észak- és Délamerikát, Ausztráliát, Törökországot, a Balkánt stb. Mindenütt nagy sikert aratott. Komponált is. Legismertebb műve a Rhapsodie Hongroise (Op. 43.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1983. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11983.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Mihály

SZÓCIKK: H. Mihály Miska , hegedűművész, szül. Pozsonyban 1822., megh. Bécsben 1887 dec. 8. Kreutzer, Mayseder és Schechter tanítványa volt Bécsben. 1840-ben turnéra indult és végigjárta Európát, Észak- és Délamerikát, Ausztráliát, Törökországot, a Balkánt stb. Mindenütt nagy sikert aratott. Komponált is. Legismertebb műve a Rhapsodie Hongroise Op. 43. .

11983.ht

CÍMSZÓ Hause

SZEMÉLYNÉV Hause Mihál

SZÓCIKK H Mihál Misk hegedűművész szül Pozsonyba 1822. megh Bécsbe 188 dec 8 Kreutzer Maysede é Schechte tanítvány vol Bécsben 1840-be turnér indul é végigjárt Európát Észak é Délamerikát Ausztráliát Törökországot Balkán stb Mindenüt nag siker aratott Komponál is Legismerteb műv Rhapsodi Hongrois Op 43

11983.h

CÍMSZ Haus

SZEMÉLYNÉ Haus Mihá

SZÓCIK Mihá Mis hegedűművés szü Pozsonyb 1822 meg Bécsb 18 de Kreutze Maysed Schecht tanítván vo Bécsbe 1840-b turné indu végigjár Európá Észa Délameriká Ausztráliá Törökországo Balká st Mindenü na sike aratot Komponá i Legismerte mű Rhapsod Hongroi O 4

11983.

CÍMS Hau

SZEMÉLYN Hau Mih

SZÓCI Mih Mi hegedűművé sz Pozsony 182 me Bécs 1 d Kreutz Mayse Schech tanítvá v Bécsb 1840- turn ind végigjá Európ Ész Délamerik Ausztráli Törökország Balk s Minden n sik arato Kompon Legismert m Rhapso Hongro

11983

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Mi

SZÓC Mi M hegedűműv s Pozson 18 m Béc Kreut Mays Schec tanítv Bécs 1840 tur in végigj Euró És Délameri Ausztrál Törökorszá Bal Minde si arat Kompo Legismer Rhaps Hongr

1198

CÍ H

SZEMÉL H M

SZÓ M hegedűmű Pozso 1 Bé Kreu May Sche tanít Béc 184 tu i végig Eur É Délamer Ausztrá Törökorsz Ba Mind s ara Komp Legisme Rhap Hong