11986.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Manó

SZÓCIKK: H. Manó, rabbi, szül. Galgócon 1877 jún. 26. 1893-1903-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1902-ben avatták bölcsész-doktorrá Budapesten, 1904. rabbivá. Azóta a Pesti Izraeli Hitközség vallástanára. Munkája: Maimuniarab misnakommentárja Jóma első négy fejezetéhez (1902).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1986. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11986.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Manó

SZÓCIKK: H. Manó, rabbi, szül. Galgócon 1877 jún. 26. 1893-1903-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1902-ben avatták bölcsész-doktorrá Budapesten, 1904. rabbivá. Azóta a Pesti Izraeli Hitközség vallástanára. Munkája: Maimuniarab misnakommentárja Jóma első négy fejezetéhez 1902 .

11986.ht

CÍMSZÓ Hava

SZEMÉLYNÉV Hava Man

SZÓCIKK H Manó rabbi szül Galgóco 187 jún 26 1893-1903-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1902-be avattá bölcsész-doktorr Budapesten 1904 rabbivá Azót Pest Izrael Hitközsé vallástanára Munkája Maimuniara misnakommentárj Jóm els nég fejezetéhe 190

11986.h

CÍMSZ Hav

SZEMÉLYNÉ Hav Ma

SZÓCIK Man rabb szü Galgóc 18 jú 2 1893-1903- vo budapes Rabbikép növendék 1902-b avatt bölcsész-doktor Budapeste 190 rabbiv Azó Pes Izrae Hitközs vallástanár Munkáj Maimuniar misnakommentár Jó el né fejezetéh 19

11986.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha M

SZÓCI Ma rab sz Galgó 1 j 1893-1903 v budape Rabbiké növendé 1902- avat bölcsész-dokto Budapest 19 rabbi Az Pe Izra Hitköz vallástaná Munká Maimunia misnakommentá J e n fejezeté 1

11986

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC M ra s Galg 1893-190 budap Rabbik növend 1902 ava bölcsész-dokt Budapes 1 rabb A P Izr Hitkö vallástan Munk Maimuni misnakomment fejezet

1198SZEMÉL

SZÓ r Gal 1893-19 buda Rabbi növen 190 av bölcsész-dok Budape rab Iz Hitk vallásta Mun Maimun misnakommen fejeze