11988.htm

CÍMSZÓ: Havasi

SZEMÉLYNÉV: Havasi Szidónia

SZÓCIKK: Havasi Szidónia, énekesnő, szül. Budapesten 1875. Fiatalon lépett a szinipályára, ahol jelentős sikerei voltak a nagyobb vidéki társulatoknál, mint énekes primadonnának. Később felkerült Budapestre a Népoperába, ahol mint komika aratott elismerést.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1988. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11988.htm

CÍMSZÓ: Havasi

SZEMÉLYNÉV: Havasi Szidónia

SZÓCIKK: Havasi Szidónia, énekesnő, szül. Budapesten 1875. Fiatalon lépett a szinipályára, ahol jelentős sikerei voltak a nagyobb vidéki társulatoknál, mint énekes primadonnának. Később felkerült Budapestre a Népoperába, ahol mint komika aratott elismerést.

11988.ht

CÍMSZÓ Havas

SZEMÉLYNÉV Havas Szidóni

SZÓCIKK Havas Szidónia énekesnő szül Budapeste 1875 Fiatalo lépet szinipályára aho jelentő sikere volta nagyob vidék társulatoknál min éneke primadonnának Későb felkerül Budapestr Népoperába aho min komik aratot elismerést

11988.h

CÍMSZ Hava

SZEMÉLYNÉ Hava Szidón

SZÓCIK Hava Szidóni énekesn szü Budapest 187 Fiatal lépe szinipályár ah jelent siker volt nagyo vidé társulatokná mi ének primadonnána Késő felkerü Budapest Népoperáb ah mi komi arato elismerés

11988.

CÍMS Hav

SZEMÉLYN Hav Szidó

SZÓCI Hav Szidón énekes sz Budapes 18 Fiata lép szinipályá a jelen sike vol nagy vid társulatokn m éne primadonnán Kés felker Budapes Népoperá a m kom arat elismeré

11988

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Szid

SZÓC Ha Szidó éneke s Budape 1 Fiat lé szinipály jele sik vo nag vi társulatok én primadonná Ké felke Budape Népoper ko ara elismer

1198

CÍ H

SZEMÉL H Szi

SZÓ H Szid ének Budap Fia l szinipál jel si v na v társulato é primadonn K felk Budap Népope k ar elisme