11990.htm

CÍMSZÓ: Hazai

SZEMÉLYNÉV: Hazai Hugó

SZÓCIKK: "Hazai Hugó, író, szül. Kisbéren 1867. Újságírói pályáját az Egyenlőségben kezdte, ahova főképp katonai elbeszéléseket írt. Lefordította Gorkij Éjjeli menedékhelyét és Csirikov Zsidók c. drámáját. Később az Őrszem c. katonai lapot szerkesztette. Művei: Katonahistóriák; Riklungrekc: Történetek a kaszárnyából; A császár népei; Regruták sorja"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1990. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11990.htm

CÍMSZÓ: Hazai

SZEMÉLYNÉV: Hazai Hugó

SZÓCIKK: Hazai Hugó, író, szül. Kisbéren 1867. Újságírói pályáját az Egyenlőségben kezdte, ahova főképp katonai elbeszéléseket írt. Lefordította Gorkij Éjjeli menedékhelyét és Csirikov Zsidók c. drámáját. Később az Őrszem c. katonai lapot szerkesztette. Művei: Katonahistóriák; Riklungrekc: Történetek a kaszárnyából; A császár népei; Regruták sorja

11990.ht

CÍMSZÓ Haza

SZEMÉLYNÉV Haza Hug

SZÓCIKK Haza Hugó író szül Kisbére 1867 Újságíró pályájá a Egyenlőségbe kezdte ahov főkép katona elbeszéléseke írt Lefordított Gorki Éjjel menedékhelyé é Csiriko Zsidó c drámáját Későb a Őrsze c katona lapo szerkesztette Művei Katonahistóriák Riklungrekc Története kaszárnyából császá népei Regrutá sorj

11990.h

CÍMSZ Haz

SZEMÉLYNÉ Haz Hu

SZÓCIK Haz Hug ír szü Kisbér 186 Újságír pályáj Egyenlőségb kezdt aho főké katon elbeszélések ír Lefordítot Gork Éjje menedékhely Csirik Zsid drámájá Késő Őrsz katon lap szerkesztett Műve Katonahistóriá Riklungrek Történet kaszárnyábó csász népe Regrut sor

11990.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha H

SZÓCI Ha Hu í sz Kisbé 18 Újságí pályá Egyenlőség kezd ah fők kato elbeszélése í Lefordíto Gor Éjj menedékhel Csiri Zsi drámáj Kés Őrs kato la szerkesztet Műv Katonahistóri Riklungre Történe kaszárnyáb csás nép Regru so

11990

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC H H s Kisb 1 Újság pály Egyenlősé kez a fő kat elbeszélés Lefordít Go Éj menedékhe Csir Zs drámá Ké Őr kat l szerkeszte Mű Katonahistór Riklungr Történ kaszárnyá csá né Regr s

1199SZEMÉL

SZÓ Kis Újsá pál Egyenlős ke f ka elbeszélé Lefordí G É menedékh Csi Z drám K Ő ka szerkeszt M Katonahistó Riklung Törté kaszárny cs n Reg