11994.htm

CÍMSZÓ: Hazaszeretet

SZÓCIKK: "Hazaszeretet, szeretet és odaadás az ország iránt, amelyben élünk. A szülőföld iránti szeretetről a bibliában több helyen van említés téve (Zsolt. 122. 6, 124 1-2, 126. 1, 137. 5; Gen. 31. 3; Exod. 4. 18-19; Kir. I. 11. 21-22). Különös súlyt helyez azonban Jeremiás próféta (29. 7) az olyan ország szeretetére, amelyben Izrael letelepedett: «Keresd a jólétét annak a városnak, ahová téged száműztelek, imádkozz annak érdekéért Istenhez, mert annak a jóléte a te jóléted is»; továbbá 40. 9: «Ne félj szolgálni a chaldeaiakat, maradj az országban, szolgáld Babylon királyát és jól fog menni dolgod». Intést arra, hogy az uralkodót és a kormányt szolgálni kell, a legrégibb prófétáknál is találunk, így Sámuel I. 12. 14-15-ben. Az államvezetők tekintélyének tiszteletét a Biblia fejezi ki (Exod. 22. 27; Kohélet 8. 2, 10. 20; Példab. 24. 21); Istenkáromlást és a királyok átkozását elvileg halállal büntették a korábbi időkben (Kir. I. 21. 13). A diaszpórában a H. a főerények közé számított. R. Sámuel a Talmudban így fejezte ki véleményét, mely azután végleg irányadó volt a szétszórt zsidóságban : «Az állam törvénye a törvény». (Gittin 10b; Bába Káma 113a); R. Jószé pedig ezt mondja: «Az állam törvényeinek, még ha rosszak is, engedelmeskedni kell» (Ketubót 111a); «Aki fellázad uralkodók ellen, halált érdemelő (Szanhedrin 49a); «Imádkozz a királyság jólétéért, mert ha az nem volna, az emberek egymást elevenen lenyelnék» (Ábót III. 2); Az adókivetésnek engedelmeskedni kell (Szanhedrin 20b és Bába Káma 113a); A kormányzóknak tiszteletadást kíván a Talmud (Zebáchim lO2a), éppen úgy, mint ahogyan a Midrás a kormányzat elleni forradalmiságot elítéli (Berésit Rabba § 94), a közjólétért folytatott tevékenységet pedig dicséri (Levit. Rabba 7. 7). Az uralkodók látása alkalmával benedikció volt előírva (Beráchót 58a). A Tan-chuma-Midrás allegóriája egyenesen az Örökkévaló szájából intézi a tanítást Izraelhez, hogy sohase legyen háládatlan a kormányokhoz, amelyek alatt élt (v. ö. Ketubót 111a, Énekek É. Rabba 3. 5). A szombat megszegése is megvan engedve a haza védelme miatt (I. Makab- II. 39-41, v. ö. Erubin 45a). Leginkább a következő talmudi mondás fejezi ki a kötelező H.-et: «Úgy fogd fel annak a helynek, ahol laksz, az érdekeit, mint a saját magadét» (Zebáchim 102a), továbbá: «Imádkozz a király boldogságáért azon célból, hogy anarchia ne következzék be» (Ábót III. 2). Saját hazájában Izrael számos jelét adta a H.-nek, mert mint elenyésző kisebbség a népek tengerében, túlnyomó erő ellen állandóan, több, mint ezer éven át meg tudta védeni hazáját, melyhez a száműzetésben is ragaszkodott. A Makkabeusok nemzeti és vallási küzdelme, Jeruzsálem védelme a Római Birodalom ellen, a Hadrián-korabeli Bar-Kochba szabadságságharc bizonyítják a zsidóság csodálatos H.-et. Későbben, saját hazájának elvesztővel, a zsidóságra a Talmud előírásai lettek kötelezőek s új hazájuk érdekeit a magukénak fogták fel. Ez már a Római Birodalom zsidóságára is vonatkozott, mert itt a 2-4. sz.-ig, a Frank-birodalomban a 8. sz.-ig államhivatalnokoknak, adó- és vám-inspektoroknak alkalmazták őket megbízhatóságuk miatt. A zsidóság H.-e végigmegy annak egész története folyamán s azért e helyt nem részletezhető. Egy közismert példa mindennél jobban bizonyítja azt: A hazájukból kiüldözött zsidók régebbi hazájuk nyelvét a legtovább megőrzik otthonaikban : így a Spanyolországból és Portugáliából a 15. sz. végén kiüldözött zsidóság francia, holland, angol, olasz, török és délszláv területen több, mint három évszázadon át meg tudta őrizni a 15. sz. castiliai nyelvét, amelyet magánéletében használ. Az ugyanakkor Lengyelországba került Rajna-menti és bajor zsidóság pedig a közép-felnémet nyelvet őrizte meg. Honvédelmi tekintetben a zsidóság világszerte azóta tudja bizonyítani H.-ét, hogy a ghettó kapui felnyíltak. Magyarországon az 1848-iki szabadságharcban a zsidók hatalmas arányszámmal vettek részt a történelem tanúsága szerint. (L. még Szabadságharc, Világháború.) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1994. címszó a lexikon => 350. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11994.htm

CÍMSZÓ: Hazaszeretet

SZÓCIKK: Hazaszeretet, szeretet és odaadás az ország iránt, amelyben élünk. A szülőföld iránti szeretetről a bibliában több helyen van említés téve Zsolt. 122. 6, 124 1-2, 126. 1, 137. 5; Gen. 31. 3; Exod. 4. 18-19; Kir. I. 11. 21-22 . Különös súlyt helyez azonban Jeremiás próféta 29. 7 az olyan ország szeretetére, amelyben Izrael letelepedett: Keresd a jólétét annak a városnak, ahová téged száműztelek, imádkozz annak érdekéért Istenhez, mert annak a jóléte a te jóléted is ; továbbá 40. 9: Ne félj szolgálni a chaldeaiakat, maradj az országban, szolgáld Babylon királyát és jól fog menni dolgod . Intést arra, hogy az uralkodót és a kormányt szolgálni kell, a legrégibb prófétáknál is találunk, így Sámuel I. 12. 14-15-ben. Az államvezetők tekintélyének tiszteletét a Biblia fejezi ki Exod. 22. 27; Kohélet 8. 2, 10. 20; Példab. 24. 21 ; Istenkáromlást és a királyok átkozását elvileg halállal büntették a korábbi időkben Kir. I. 21. 13 . A diaszpórában a H. a főerények közé számított. R. Sámuel a Talmudban így fejezte ki véleményét, mely azután végleg irányadó volt a szétszórt zsidóságban : Az állam törvénye a törvény . Gittin 10b; Bába Káma 113a ; R. Jószé pedig ezt mondja: Az állam törvényeinek, még ha rosszak is, engedelmeskedni kell Ketubót 111a ; Aki fellázad uralkodók ellen, halált érdemelő Szanhedrin 49a ; Imádkozz a királyság jólétéért, mert ha az nem volna, az emberek egymást elevenen lenyelnék Ábót III. 2 ; Az adókivetésnek engedelmeskedni kell Szanhedrin 20b és Bába Káma 113a ; A kormányzóknak tiszteletadást kíván a Talmud Zebáchim lO2a , éppen úgy, mint ahogyan a Midrás a kormányzat elleni forradalmiságot elítéli Berésit Rabba § 94 , a közjólétért folytatott tevékenységet pedig dicséri Levit. Rabba 7. 7 . Az uralkodók látása alkalmával benedikció volt előírva Beráchót 58a . A Tan-chuma-Midrás allegóriája egyenesen az Örökkévaló szájából intézi a tanítást Izraelhez, hogy sohase legyen háládatlan a kormányokhoz, amelyek alatt élt v. ö. Ketubót 111a, Énekek É. Rabba 3. 5 . A szombat megszegése is megvan engedve a haza védelme miatt I. Makab- II. 39-41, v. ö. Erubin 45a . Leginkább a következő talmudi mondás fejezi ki a kötelező H.-et: Úgy fogd fel annak a helynek, ahol laksz, az érdekeit, mint a saját magadét Zebáchim 102a , továbbá: Imádkozz a király boldogságáért azon célból, hogy anarchia ne következzék be Ábót III. 2 . Saját hazájában Izrael számos jelét adta a H.-nek, mert mint elenyésző kisebbség a népek tengerében, túlnyomó erő ellen állandóan, több, mint ezer éven át meg tudta védeni hazáját, melyhez a száműzetésben is ragaszkodott. A Makkabeusok nemzeti és vallási küzdelme, Jeruzsálem védelme a Római Birodalom ellen, a Hadrián-korabeli Bar-Kochba szabadságságharc bizonyítják a zsidóság csodálatos H.-et. Későbben, saját hazájának elvesztővel, a zsidóságra a Talmud előírásai lettek kötelezőek s új hazájuk érdekeit a magukénak fogták fel. Ez már a Római Birodalom zsidóságára is vonatkozott, mert itt a 2-4. sz.-ig, a Frank-birodalomban a 8. sz.-ig államhivatalnokoknak, adó- és vám-inspektoroknak alkalmazták őket megbízhatóságuk miatt. A zsidóság H.-e végigmegy annak egész története folyamán s azért e helyt nem részletezhető. Egy közismert példa mindennél jobban bizonyítja azt: A hazájukból kiüldözött zsidók régebbi hazájuk nyelvét a legtovább megőrzik otthonaikban : így a Spanyolországból és Portugáliából a 15. sz. végén kiüldözött zsidóság francia, holland, angol, olasz, török és délszláv területen több, mint három évszázadon át meg tudta őrizni a 15. sz. castiliai nyelvét, amelyet magánéletében használ. Az ugyanakkor Lengyelországba került Rajna-menti és bajor zsidóság pedig a közép-felnémet nyelvet őrizte meg. Honvédelmi tekintetben a zsidóság világszerte azóta tudja bizonyítani H.-ét, hogy a ghettó kapui felnyíltak. Magyarországon az 1848-iki szabadságharcban a zsidók hatalmas arányszámmal vettek részt a történelem tanúsága szerint. L. még Szabadságharc, Világháború.

11994.ht

CÍMSZÓ Hazaszerete

SZÓCIKK Hazaszeretet szerete é odaadá a orszá iránt amelybe élünk szülőföl iránt szeretetrő bibliába töb helye va említé tév Zsolt 122 6 12 1-2 126 1 137 5 Gen 31 3 Exod 4 18-19 Kir I 11 21-2 Különö súly helye azonba Jeremiá prófét 29 a olya orszá szeretetére amelybe Izrae letelepedett Keres jólété anna városnak ahov tége száműztelek imádkoz anna érdekéér Istenhez mer anna jólét t jóléte i tovább 40 9 N fél szolgáln chaldeaiakat marad a országban szolgál Babylo királyá é jó fo menn dolgo Intés arra hog a uralkodó é kormány szolgáln kell legrégib prófétákná i találunk íg Sámue I 12 14-15-ben A államvezető tekintélyéne tiszteleté Bibli fejez k Exod 22 27 Kohéle 8 2 10 20 Példab 24 2 Istenkáromlás é királyo átkozásá elvile halálla büntetté korább időkbe Kir I 21 1 diaszpórába H főerénye köz számított R Sámue Talmudba íg fejezt k véleményét mel azutá végle irányad vol szétszór zsidóságba A álla törvény törvén Gitti 10b Báb Kám 113 R Jósz pedi ez mondja A álla törvényeinek mé h rossza is engedelmeskedn kel Ketubó 111 Ak felláza uralkodó ellen halál érdemel Szanhedri 49 Imádkoz királysá jólétéért mer h a ne volna a embere egymás elevene lenyelné Ábó III A adókivetésne engedelmeskedn kel Szanhedri 20 é Báb Kám 113 kormányzókna tiszteletadás kívá Talmu Zebáchi lO2 éppe úgy min ahogya Midrá kormányza ellen forradalmiságo elítél Berési Rabb 9 közjólétér folytatot tevékenysége pedi dicsér Levit Rabb 7 A uralkodó látás alkalmáva benedikci vol előírv Beráchó 58 Tan-chuma-Midrá allegóriáj egyenese a Örökkéval szájábó intéz tanítás Izraelhez hog sohas legye háládatla kormányokhoz amelye alat él v ö Ketubó 111a Éneke É Rabb 3 szomba megszegés i megva engedv haz védelm miat I Makab II 39-41 v ö Erubi 45 Leginkáb következ talmud mondá fejez k kötelez H.-et Úg fog fe anna helynek aho laksz a érdekeit min sajá magadé Zebáchi 102 továbbá Imádkoz királ boldogságáér azo célból hog anarchi n következzé b Ábó III Sajá hazájába Izrae számo jelé adt H.-nek mer min elenyész kisebbsé népe tengerében túlnyom er elle állandóan több min eze éve á me tudt véden hazáját melyhe száműzetésbe i ragaszkodott Makkabeuso nemzet é vallás küzdelme Jeruzsále védelm Róma Birodalo ellen Hadrián-korabel Bar-Kochb szabadságsághar bizonyítjá zsidósá csodálato H.-et Későbben sajá hazájána elvesztővel zsidóságr Talmu előírása lette kötelezőe ú hazáju érdekei magukéna fogtá fel E má Róma Birodalo zsidóságár i vonatkozott mer it 2-4 sz.-ig Frank-birodalomba 8 sz.-i államhivatalnokoknak adó é vám-inspektorokna alkalmaztá őke megbízhatóságu miatt zsidósá H.- végigmeg anna egés történet folyamá azér hely ne részletezhető Eg közismer péld mindenné jobba bizonyítj azt hazájukbó kiüldözöt zsidó régebb hazáju nyelvé legtováb megőrzi otthonaikba íg Spanyolországbó é Portugáliábó 15 sz végé kiüldözöt zsidósá francia holland angol olasz törö é délszlá területe több min háro évszázado á me tudt őrizn 15 sz castilia nyelvét amelye magánéletébe használ A ugyanakko Lengyelországb kerül Rajna-ment é bajo zsidósá pedi közép-felnéme nyelve őrizt meg Honvédelm tekintetbe zsidósá világszert azót tudj bizonyítan H.-ét hog ghett kapu felnyíltak Magyarországo a 1848-ik szabadságharcba zsidó hatalma arányszámma vette rész történele tanúság szerint L mé Szabadságharc Világháború

11994.h

CÍMSZ Hazaszeret

SZÓCIK Hazaszerete szeret odaad orsz irán amelyb élün szülőfö irán szeretetr bibliáb tö hely v említ té Zsol 12 1 1- 12 13 Ge 3 Exo 18-1 Ki 1 21- Külön súl hely azonb Jeremi prófé 2 oly orsz szeretetér amelyb Izra letelepedet Kere jólét ann városna aho tég száműztele imádko ann érdekéé Istenhe me ann jólé jólét továb 4 fé szolgál chaldeaiaka mara országba szolgá Babyl király j f men dolg Inté arr ho uralkod kormán szolgál kel legrégi prófétákn találun í Sámu 1 14-15-be államvezet tekintélyén tisztelet Bibl feje Exo 2 2 Kohél 1 2 Példa 2 Istenkáromlá király átkozás elvil haláll büntett koráb időkb Ki 2 diaszpóráb főerény kö számítot Sámu Talmudb í fejez véleményé me azut végl iránya vo szétszó zsidóságb áll törvén törvé Gitt 10 Bá Ká 11 Jós ped e mondj áll törvényeine m rossz i engedelmesked ke Ketub 11 A felláz uralkod elle halá érdeme Szanhedr 4 Imádko királys jólétéér me n voln ember egymá eleven lenyeln Áb II adókivetésn engedelmesked ke Szanhedr 2 Bá Ká 11 kormányzókn tiszteletadá kív Talm Zebách lO épp úg mi ahogy Midr kormányz elle forradalmiság elíté Berés Rab közjólété folytato tevékenység ped dicsé Levi Rab uralkod látá alkalmáv benedikc vo előír Berách 5 Tan-chuma-Midr allegóriá egyenes Örökkéva szájáb inté tanítá Izraelhe ho soha legy háládatl kormányokho amely ala é Ketub 111 Ének Rab szomb megszegé megv enged ha védel mia Maka I 39-4 Erub 4 Leginká követke talmu mond feje kötele H.-e Ú fo f ann helyne ah laks érdekei mi saj magad Zebách 10 tovább Imádko kirá boldogságáé az célbó ho anarch következz Áb II Saj hazájáb Izra szám jel ad H.-ne me mi elenyés kisebbs nép tengerébe túlnyo e ell állandóa töb mi ez év m tud véde hazájá melyh száműzetésb ragaszkodot Makkabeus nemze vallá küzdelm Jeruzsál védel Róm Birodal elle Hadrián-korabe Bar-Koch szabadságságha bizonyítj zsidós csodálat H.-e Későbbe saj hazáján elvesztőve zsidóság Talm előírás lett kötelező hazáj érdeke magukén fogt fe m Róm Birodal zsidóságá vonatkozot me i 2- sz.-i Frank-birodalomb sz.- államhivatalnokokna ad vám-inspektorokn alkalmazt ők megbízhatóság miat zsidós H. végigme ann egé történe folyam azé hel n részletezhet E közisme pél mindenn jobb bizonyít az hazájukb kiüldözö zsid régeb hazáj nyelv legtová megőrz otthonaikb í Spanyolországb Portugáliáb 1 s vég kiüldözö zsidós franci hollan ango olas tör délszl terület töb mi hár évszázad m tud őriz 1 s castili nyelvé amely magánéletéb haszná ugyanakk Lengyelország kerü Rajna-men baj zsidós ped közép-felném nyelv őriz me Honvédel tekintetb zsidós világszer azó tud bizonyíta H.-é ho ghet kap felnyílta Magyarország 1848-i szabadságharcb zsid hatalm arányszámm vett rés történel tanúsá szerin m Szabadsághar Világhábor

11994.

CÍMS Hazaszere

SZÓCI Hazaszeret szere odaa ors irá amely élü szülőf irá szeretet bibliá t hel emlí t Zso 1 1 1 1 G Ex 18- K 21 Külö sú hel azon Jerem próf ol ors szereteté amely Izr letelepede Ker jólé an városn ah té száműztel imádk an érdeké Istenh m an jól jólé tová f szolgá chaldeaiak mar országb szolg Baby királ me dol Int ar h uralko kormá szolgá ke legrég próféták találu Sám 14-15-b államveze tekintélyé tisztele Bib fej Ex Kohé Péld Istenkároml királ átkozá elvi halál büntet korá idők K diaszpórá főerén k számíto Sám Talmud feje vélemény m azu vég irány v szétsz zsidóság ál törvé törv Git 1 B K 1 Jó pe mond ál törvényein ross engedelmeske k Ketu 1 fellá uralko ell hal érdem Szanhed Imádk király jólétéé m vol embe egym eleve lenyel Á I adókivetés engedelmeske k Szanhed B K 1 kormányzók tiszteletad kí Tal Zebác l ép ú m ahog Mid kormány ell forradalmisá elít Beré Ra közjólét folytat tevékenysé pe dics Lev Ra uralko lát alkalmá benedik v előí Berác Tan-chuma-Mid allegóri egyene Örökkév szájá int tanít Izraelh h soh leg háládat kormányokh amel al Ketu 11 Éne Ra szom megszeg meg enge h véde mi Mak 39- Eru Legink követk talm mon fej kötel H.- f an helyn a lak érdeke m sa maga Zebác 1 továb Imádk kir boldogságá a célb h anarc következ Á I Sa hazájá Izr szá je a H.-n m m elenyé kisebb né tengeréb túlny el állandó tö m e é tu véd hazáj mely száműzetés ragaszkodo Makkabeu nemz vall küzdel Jeruzsá véde Ró Biroda ell Hadrián-korab Bar-Koc szabadságságh bizonyít zsidó csodála H.- Később sa hazájá elvesztőv zsidósá Tal előírá let kötelez hazá érdek maguké fog f Ró Biroda zsidóság vonatkozo m 2 sz.- Frank-birodalom sz. államhivatalnokokn a vám-inspektorok alkalmaz ő megbízhatósá mia zsidó H végigm an eg történ folya az he részletezhe közism pé minden job bizonyí a hazájuk kiüldöz zsi rége hazá nyel legtov megőr otthonaik Spanyolország Portugáliá vé kiüldöz zsidó franc holla ang ola tö délsz terüle tö m há évszáza tu őri castil nyelv amel magánéleté haszn ugyanak Lengyelorszá ker Rajna-me ba zsidó pe közép-felné nyel őri m Honvéde tekintet zsidó világsze az tu bizonyít H.- h ghe ka felnyílt Magyarorszá 1848- szabadságharc zsi hatal arányszám vet ré történe tanús szeri Szabadságha Világhábo

11994

CÍM Hazaszer

SZÓC Hazaszere szer oda or ir amel él szülő ir szerete bibli he eml Zs E 18 2 Kül s he azo Jere pró o or szeretet amel Iz leteleped Ke jól a város a t száműzte imád a érdek Isten a jó jól tov szolg chaldeaia ma ország szol Bab kirá m do In a uralk korm szolg k legré prófétá talál Sá 14-15- államvez tekintély tisztel Bi fe E Koh Pél Istenkárom kirá átkoz elv halá bünte kor idő diaszpór főeré számít Sá Talmu fej vélemén az vé irán széts zsidósá á törv tör Gi J p mon á törvényei ros engedelmesk Ket fell uralk el ha érde Szanhe Imád királ jólété vo emb egy elev lenye adókiveté engedelmesk Szanhe kormányzó tiszteleta k Ta Zebá é aho Mi kormán el forradalmis elí Ber R közjólé folyta tevékenys p dic Le R uralk lá alkalm benedi elő Berá Tan-chuma-Mi allegór egyen Örökké száj in taní Izrael so le háláda kormányok ame a Ket 1 Én R szo megsze me eng véd m Ma 39 Er Legin követ tal mo fe köte H. a hely la érdek s mag Zebá tová Imád ki boldogság cél anar követke S hazáj Iz sz j H.- eleny kiseb n tengeré túln e álland t t vé hazá mel száműzeté ragaszkod Makkabe nem val küzde Jeruzs véd R Birod el Hadrián-kora Bar-Ko szabadságság bizonyí zsid csodál H. Későb s hazáj elvesztő zsidós Ta előír le kötele haz érde maguk fo R Birod zsidósá vonatkoz sz. Frank-birodalo sz államhivatalnokok vám-inspektoro alkalma megbízhatós mi zsid végig a e törté foly a h részletezh közis p minde jo bizony hazáju kiüldö zs rég haz nye legto megő otthonai Spanyolorszá Portugáli v kiüldö zsid fran holl an ol t déls terül t h évszáz t őr casti nyel ame magánélet hasz ugyana Lengyelorsz ke Rajna-m b zsid p közép-feln nye őr Honvéd tekinte zsid világsz a t bizonyí H. gh k felnyíl Magyarorsz 1848 szabadsághar zs hata arányszá ve r történ tanú szer Szabadságh Világháb

1199

CÍ Hazasze

SZÓ Hazaszer sze od o i ame é szül i szeret bibl h em Z 1 Kü h az Jer pr o szerete ame I letelepe K jó váro száműzt imá érde Iste j jó to szol chaldeai m orszá szo Ba kir d I ural kor szol legr prófét talá S 14-15 államve tekintél tiszte B f Ko Pé Istenkáro kir átko el hal bünt ko id diaszpó főer számí S Talm fe vélemé a v irá szét zsidós tör tö G mo törvénye ro engedelmes Ke fel ural e h érd Szanh Imá kirá jólét v em eg ele leny adókivet engedelmes Szanh kormányz tisztelet T Zeb ah M kormá e forradalmi el Be közjól folyt tevékeny di L ural l alkal bened el Ber Tan-chuma-M allegó egye Örökk szá i tan Izrae s l hálád kormányo am Ke É sz megsz m en vé M 3 E Legi köve ta m f köt H hel l érde ma Zeb tov Imá k boldogsá cé ana követk hazá I s H. elen kise tenger túl állan v haz me száműzet ragaszko Makkab ne va küzd Jeruz vé Biro e Hadrián-kor Bar-K szabadságsá bizony zsi csodá H Késő hazá elveszt zsidó T előí l kötel ha érd magu f Biro zsidós vonatko sz Frank-birodal s államhivatalnoko vám-inspektor alkalm megbízható m zsi végi tört fol részletez közi mind j bizon hazáj kiüld z ré ha ny legt meg otthona Spanyolorsz Portugál kiüld zsi fra hol a o dél terü évszá ő cast nye am magánéle has ugyan Lengyelors k Rajna- zsi közép-fel ny ő Honvé tekint zsi világs bizony H g felnyí Magyarors 184 szabadságha z hat aránysz v törté tan sze Szabadság Világhá