12003.htm

CÍMSZÓ: Héber felíratú díszkard

SZÓCIKK: Héber feliratú díszkard. Magyarországon készült díszkard, a XIV. sz. második feléből való. Finom acél pengéjén, közel a markolathoz ezüst betűkkel héber felirat olvasható : örökkévaló uram! Üdvöm ereje. Az uram és üdvöm szavak között félkörben ez áll: Legyen áldott az úr neve. A kard, amely jelenleg az Andrássyak birtokában van, minden valószínűség szerint Mendel zsidó prefektusé volt, aki a XIV. sz. végén, meg a XV. sz. elején élt. (L. Mendel.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2003. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12003.htm

CÍMSZÓ: Héber felíratú díszkard

SZÓCIKK: Héber feliratú díszkard. Magyarországon készült díszkard, a XIV. sz. második feléből való. Finom acél pengéjén, közel a markolathoz ezüst betűkkel héber felirat olvasható : örökkévaló uram! Üdvöm ereje. Az uram és üdvöm szavak között félkörben ez áll: Legyen áldott az úr neve. A kard, amely jelenleg az Andrássyak birtokában van, minden valószínűség szerint Mendel zsidó prefektusé volt, aki a XIV. sz. végén, meg a XV. sz. elején élt. L. Mendel. .

12003.ht

CÍMSZÓ Hébe felírat díszkar

SZÓCIKK Hébe felirat díszkard Magyarországo készül díszkard XIV sz másodi felébő való Fino acé pengéjén köze markolatho ezüs betűkke hébe felira olvashat örökkéval uram Üdvö ereje A ura é üdvö szava közöt félkörbe e áll Legye áldot a ú neve kard amel jelenle a Andrássya birtokába van minde valószínűsé szerin Mende zsid prefektus volt ak XIV sz végén me XV sz elejé élt L Mendel

12003.h

CÍMSZ Héb felíra díszka

SZÓCIK Héb felira díszkar Magyarország készü díszkar XI s másod feléb val Fin ac pengéjé köz markolath ezü betűkk héb felir olvasha örökkéva ura Üdv erej ur üdv szav közö félkörb ál Legy áldo nev kar ame jelenl Andrássy birtokáb va mind valószínűs szeri Mend zsi prefektu vol a XI s végé m X s elej él Mende

12003.

CÍMS Hé felír díszk

SZÓCI Hé felir díszka Magyarorszá kész díszka X máso felé va Fi a pengéj kö markolat ez betűk hé feli olvash örökkév ur Üd ere u üd sza köz félkör á Leg áld ne ka am jelen Andráss birtoká v min valószínű szer Men zs prefekt vo X vég ele é Mend

12003

CÍM H felí dísz

SZÓC H feli díszk Magyarorsz kés díszk más fel v F pengé k markola e betű h fel olvas örökké u Ü er ü sz kö félkö Le ál n k a jele András birtok mi valószín sze Me z prefek v vé el Men

1200

CÍ fel dís

SZÓ fel dísz Magyarors ké dísz má fe peng markol bet fe olva örökk e s k félk L á jel Andrá birto m valószí sz M prefe v e Me