12004.htm

CÍMSZÓ: Héber felíratú érem

SZÓCIKK: Héber feliratú érem. IV. Kun László idejéből való és látható rajta az 1609-iki évszám. Az érem, amely az Andrássyak birtokában van egyes feltevések szerint valószínűleg nem magyar, hanem idegen eredetű.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2004. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12004.htm

CÍMSZÓ: Héber felíratú érem

SZÓCIKK: Héber feliratú érem. IV. Kun László idejéből való és látható rajta az 1609-iki évszám. Az érem, amely az Andrássyak birtokában van egyes feltevések szerint valószínűleg nem magyar, hanem idegen eredetű.

12004.ht

CÍMSZÓ Hébe felírat ére

SZÓCIKK Hébe felirat érem IV Ku Lászl idejébő val é láthat rajt a 1609-ik évszám A érem amel a Andrássya birtokába va egye feltevése szerin valószínűle ne magyar hane idege eredetű

12004.h

CÍMSZ Héb felíra ér

SZÓCIK Héb felira ére I K Lász idejéb va látha raj 1609-i évszá ére ame Andrássy birtokáb v egy feltevés szeri valószínűl n magya han ideg eredet

12004.

CÍMS Hé felír é

SZÓCI Hé felir ér Lás idejé v láth ra 1609- évsz ér am Andráss birtoká eg feltevé szer valószínű magy ha ide erede

12004

CÍM H felí

SZÓC H feli é Lá idej lát r 1609 évs é a András birtok e feltev sze valószín mag h id ered

1200

CÍ fel

SZÓ fel L ide lá 160 év Andrá birto felte sz valószí ma i ere