12013.htm

CÍMSZÓ: Hegedüs

SZEMÉLYNÉV: Hegedűs Nándor

SZÓCIKK: H. Nándor, újságíró, szül. Nagyváradon 1884. A budapesti egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után publicisztikai pályára lépett. A Nagyvárad c. politikai napilap főszerkesztője. Tevékeny részt vesz az erdélyi magyar kisebbség politikai életében. A romániai országos Magyar Párt biharmegyei alelnöke. 1928-ban beválasztották a magyar-párt programjával a romániai képviselőházba.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2013. címszó a lexikon => 354. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12013.htm

CÍMSZÓ: Hegedüs

SZEMÉLYNÉV: Hegedűs Nándor

SZÓCIKK: H. Nándor, újságíró, szül. Nagyváradon 1884. A budapesti egyetem bölcsészeti fakultásának elvégzése után publicisztikai pályára lépett. A Nagyvárad c. politikai napilap főszerkesztője. Tevékeny részt vesz az erdélyi magyar kisebbség politikai életében. A romániai országos Magyar Párt biharmegyei alelnöke. 1928-ban beválasztották a magyar-párt programjával a romániai képviselőházba.

12013.ht

CÍMSZÓ Hegedü

SZEMÉLYNÉV Hegedű Nándo

SZÓCIKK H Nándor újságíró szül Nagyvárado 1884 budapest egyete bölcsészet fakultásána elvégzés utá publicisztika pályár lépett Nagyvára c politika napila főszerkesztője Tevéken rész ves a erdély magya kisebbsé politika életében románia országo Magya Pár biharmegye alelnöke 1928-ba beválasztottá magyar-pár programjáva románia képviselőházba

12013.h

CÍMSZ Heged

SZEMÉLYNÉ Heged Nánd

SZÓCIK Nándo újságír szü Nagyvárad 188 budapes egyet bölcsésze fakultásán elvégzé ut publicisztik pályá lépet Nagyvár politik napil főszerkesztőj Tevéke rés ve erdél magy kisebbs politik életébe románi ország Magy Pá biharmegy alelnök 1928-b beválasztott magyar-pá programjáv románi képviselőházb

12013.

CÍMS Hege

SZEMÉLYN Hege Nán

SZÓCI Nánd újságí sz Nagyvára 18 budape egye bölcsész fakultásá elvégz u publiciszti pály lépe Nagyvá politi napi főszerkesztő Tevék ré v erdé mag kisebb politi életéb román orszá Mag P biharmeg alelnö 1928- beválasztot magyar-p programjá román képviselőház

12013

CÍM Heg

SZEMÉLY Heg Ná

SZÓC Nán újság s Nagyvár 1 budap egy bölcsés fakultás elvég publiciszt pál lép Nagyv polit nap főszerkeszt Tevé r erd ma kiseb polit életé romá orsz Ma biharme aleln 1928 beválaszto magyar- programj romá képviselőhá

1201

CÍ He

SZEMÉL He N

SZÓ Ná újsá Nagyvá buda eg bölcsé fakultá elvé publicisz pá lé Nagy poli na főszerkesz Tev er m kise poli élet rom ors M biharm alel 192 beválaszt magyar program rom képviselőh