12014.htm

CÍMSZÓ: Hegyi

SZEMÉLYNÉV: Hegyi Béla

SZÓCIKK: Hegyi Béla, zeneszerző, szül. Pápán 1858., megh. Budapesten 1922. Tanulmányait az országos zeneakadémián végezte. Először egyfelvonásos operája keltett figyelmet, amelyet nagy sikerrel adtak Esterházy Miklós gróf tatai színházában (Yvonne). Kamaraművei különösen két vonósnégyese és zenekari szvitje figyelemreméltó tehetségre vallanak. Népszerűvé váltak magyar stílusú dalai. Bátor Szidorral (1. o.) együtt írta a Milliomosnő, Uff király és A titkos csók c. operettszövegek zenéjét. Márkus József szövegére írta a A liliputi hercegnő, Szöllősi Zsigmond szövegére pedig a Boris király c. operett zenéjét, amelyet melodiabőség jellemez.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2014. címszó a lexikon => 354. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12014.htm

CÍMSZÓ: Hegyi

SZEMÉLYNÉV: Hegyi Béla

SZÓCIKK: Hegyi Béla, zeneszerző, szül. Pápán 1858., megh. Budapesten 1922. Tanulmányait az országos zeneakadémián végezte. Először egyfelvonásos operája keltett figyelmet, amelyet nagy sikerrel adtak Esterházy Miklós gróf tatai színházában Yvonne . Kamaraművei különösen két vonósnégyese és zenekari szvitje figyelemreméltó tehetségre vallanak. Népszerűvé váltak magyar stílusú dalai. Bátor Szidorral 1. o. együtt írta a Milliomosnő, Uff király és A titkos csók c. operettszövegek zenéjét. Márkus József szövegére írta a A liliputi hercegnő, Szöllősi Zsigmond szövegére pedig a Boris király c. operett zenéjét, amelyet melodiabőség jellemez.

12014.ht

CÍMSZÓ Hegy

SZEMÉLYNÉV Hegy Bél

SZÓCIKK Hegy Béla zeneszerző szül Pápá 1858. megh Budapeste 1922 Tanulmányai a országo zeneakadémiá végezte Előszö egyfelvonáso operáj keltet figyelmet amelye nag sikerre adta Esterház Mikló gró tata színházába Yvonn Kamaraműve különöse ké vonósnégyes é zenekar szvitj figyelemremélt tehetségr vallanak Népszerűv válta magya stílus dalai Báto Szidorra 1 o együt írt Milliomosnő Uf királ é titko csó c operettszövege zenéjét Márku Józse szövegér írt liliput hercegnő Szöllős Zsigmon szövegér pedi Bori királ c operet zenéjét amelye melodiabősé jellemez

12014.h

CÍMSZ Heg

SZEMÉLYNÉ Heg Bé

SZÓCIK Heg Bél zeneszerz szü Páp 1858 meg Budapest 192 Tanulmánya ország zeneakadémi végezt Elősz egyfelvonás operá kelte figyelme amely na sikerr adt Esterhá Mikl gr tat színházáb Yvon Kamaraműv különös k vonósnégye zeneka szvit figyelemremél tehetség vallana Népszerű vált magy stílu dala Bát Szidorr együ ír Milliomosn U kirá titk cs operettszöveg zenéjé Márk Józs szövegé ír lilipu hercegn Szöllő Zsigmo szövegé ped Bor kirá opere zenéjé amely melodiabős jelleme

12014.

CÍMS He

SZEMÉLYN He B

SZÓCI He Bé zeneszer sz Pá 185 me Budapes 19 Tanulmány orszá zeneakadém végez Elős egyfelvoná oper kelt figyelm amel n siker ad Esterh Mik g ta színházá Yvo Kamaramű különö vonósnégy zenek szvi figyelemremé tehetsé vallan Népszer vál mag stíl dal Bá Szidor egy í Milliomos kir tit c operettszöve zenéj Már Józ szöveg í lilip herceg Szöll Zsigm szöveg pe Bo kir oper zenéj amel melodiabő jellem

12014

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC H B zenesze s P 18 m Budape 1 Tanulmán orsz zeneakadé vége Elő egyfelvon ope kel figyel ame sike a Ester Mi t színház Yv Kamaram külön vonósnég zene szv figyelemrem tehets valla Népsze vá ma stí da B Szido eg Milliomo ki ti operettszöv zené Má Jó szöve lili herce Szöl Zsig szöve p B ki ope zené ame melodiab jelle

1201SZEMÉL

SZÓ zenesz 1 Budap Tanulmá ors zeneakad vég El egyfelvo op ke figye am sik Este M színhá Y Kamara külö vonósné zen sz figyelemre tehet vall Népsz v m st d Szid e Milliom k t operettszö zen M J szöv lil herc Szö Zsi szöv k op zen am melodia jell