12017.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Luis

SZÓCIKK: H. Louis, amerikai enciklopédista, H. Mihály fia, szül. Miskolcon 1851 júl. 2. Atyjával együtt ő is Amerikába vándorolt s ott is nevelkedett, majd lexikográfus lett atyja oldala mellett az (American Encyclopedia-nál. Önálló műve: Historical Reference Book (számos kiadást ért). Egyik szerkesztője volt a New International Encyclopediának, azonkívül testvérével. Angeloval (1. o.) kiadta és átdolgozta Lippincott Gazetteer of the World c. művét


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2017. címszó a lexikon => 355. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12017.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Luis

SZÓCIKK: H. Louis, amerikai enciklopédista, H. Mihály fia, szül. Miskolcon 1851 júl. 2. Atyjával együtt ő is Amerikába vándorolt s ott is nevelkedett, majd lexikográfus lett atyja oldala mellett az American Encyclopedia-nál. Önálló műve: Historical Reference Book számos kiadást ért . Egyik szerkesztője volt a New International Encyclopediának, azonkívül testvérével. Angeloval 1. o. kiadta és átdolgozta Lippincott Gazetteer of the World c. művét

12017.ht

CÍMSZÓ Heilpri

SZEMÉLYNÉV Heilpri Lui

SZÓCIKK H Louis amerika enciklopédista H Mihál fia szül Miskolco 185 júl 2 Atyjáva együt i Amerikáb vándorol ot i nevelkedett maj lexikográfu let atyj oldal mellet a America Encyclopedia-nál Önáll műve Historica Referenc Boo számo kiadás ér Egyi szerkesztőj vol Ne Internationa Encyclopediának azonkívü testvérével Angelova 1 o kiadt é átdolgozt Lippincot Gazettee o th Worl c művé

12017.h

CÍMSZ Heilpr

SZEMÉLYNÉ Heilpr Lu

SZÓCIK Loui amerik enciklopédist Mihá fi szü Miskolc 18 jú Atyjáv együ Ameriká vándoro o nevelkedet ma lexikográf le aty olda melle Americ Encyclopedia-ná Önál műv Historic Referen Bo szám kiadá é Egy szerkesztő vo N Internation Encyclopediána azonkív testvéréve Angelov kiad átdolgoz Lippinco Gazette t Wor műv

12017.

CÍMS Heilp

SZEMÉLYN Heilp L

SZÓCI Lou ameri enciklopédis Mih f sz Miskol 1 j Atyjá egy Amerik vándor nevelkede m lexikográ l at old mell Ameri Encyclopedia-n Öná mű Histori Refere B szá kiad Eg szerkeszt v Internatio Encyclopedián azonkí testvérév Angelo kia átdolgo Lippinc Gazett Wo mű

12017

CÍM Heil

SZEMÉLY Heil

SZÓC Lo amer enciklopédi Mi s Misko Atyj eg Ameri vándo nevelked lexikogr a ol mel Amer Encyclopedia- Ön m Histor Refer sz kia E szerkesz Internati Encyclopediá azonk testvéré Angel ki átdolg Lippin Gazet W m

1201

CÍ Hei

SZEMÉL Hei

SZÓ L ame enciklopéd M Misk Aty e Amer vánd nevelke lexikog o me Ame Encyclopedia Ö Histo Refe s ki szerkes Internat Encyclopedi azon testvér Ange k átdol Lippi Gaze