12027.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller István

SZÓCIKK: H István, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1848 máj. 5., megh. Parisban 1888 jan. 14. Etűdjei a zongorajáték elsajátításánál, a pedagógia szempontjából még ma is fontos szerepet játszanak. Első sikeres koncertjei után Parisba ment, a zenei élet központjába, ahol Chopin, Berlioz, Liszt Ferenc baráti társaságába került. Szerzeményei a nem nagyvonalú romantikus zene szép példái. Legismertebb zongoradarabja a Tarantella.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2027. címszó a lexikon => 356. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12027.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller István

SZÓCIKK: H István, zongoraművész és zeneszerző, szül. Budapesten 1848 máj. 5., megh. Parisban 1888 jan. 14. Etűdjei a zongorajáték elsajátításánál, a pedagógia szempontjából még ma is fontos szerepet játszanak. Első sikeres koncertjei után Parisba ment, a zenei élet központjába, ahol Chopin, Berlioz, Liszt Ferenc baráti társaságába került. Szerzeményei a nem nagyvonalú romantikus zene szép példái. Legismertebb zongoradarabja a Tarantella.

12027.ht

CÍMSZÓ Helle

SZEMÉLYNÉV Helle Istvá

SZÓCIKK István zongoraművés é zeneszerző szül Budapeste 184 máj 5. megh Parisba 188 jan 14 Etűdje zongorajáté elsajátításánál pedagógi szempontjábó mé m i fonto szerepe játszanak Els sikere koncertje utá Parisb ment zene éle központjába aho Chopin Berlioz Lisz Feren barát társaságáb került Szerzeménye ne nagyvonal romantiku zen szé példái Legismerteb zongoradarabj Tarantella

12027.h

CÍMSZ Hell

SZEMÉLYNÉ Hell Istv

SZÓCIK Istvá zongoraművé zeneszerz szü Budapest 18 má 5 meg Parisb 18 ja 1 Etűdj zongoraját elsajátításáná pedagóg szempontjáb m font szerep játszana El siker koncertj ut Paris men zen él központjáb ah Chopi Berlio Lis Fere bará társaságá kerül Szerzemény n nagyvona romantik ze sz példá Legismerte zongoradarab Tarantell

12027.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel Ist

SZÓCI Istv zongoraműv zeneszer sz Budapes 1 m me Paris 1 j Etűd zongorajá elsajátításán pedagó szempontjá fon szere játszan E sike koncert u Pari me ze é központjá a Chop Berli Li Fer bar társaság kerü Szerzemén nagyvon romanti z s péld Legismert zongoradara Tarantel

12027

CÍM He

SZEMÉLY He Is

SZÓC Ist zongoramű zenesze s Budape m Pari Etű zongoraj elsajátításá pedag szempontj fo szer játsza sik koncer Par m z központj Cho Berl L Fe ba társasá ker Szerzemé nagyvo romant pél Legismer zongoradar Tarante

1202

CÍ H

SZEMÉL H I

SZÓ Is zongoram zenesz Budap Par Et zongora elsajátítás peda szempont f sze játsz si konce Pa központ Ch Ber F b társas ke Szerzem nagyv roman pé Legisme zongorada Tarant