12028.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Ödön

SZÓCIKK: "H. Ödön festő, szül. Budapesten 1879. megh. Szegeden, 1921. Nagybányán tanult. Szegeden élt, ahol szerelmi bánatában öngyilkos lett. 1907-ben állított ki először a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnok állandó kiállítója volt (1912-20). Főleg figurális életképeket festett. (Kubikos család; Munkába; A menekülök; Vasárnap) továbbá arcképeket (Löw Immánuel; Gelléri Mór)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2028. címszó a lexikon => 357. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12028.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Ödön

SZÓCIKK: H. Ödön festő, szül. Budapesten 1879. megh. Szegeden, 1921. Nagybányán tanult. Szegeden élt, ahol szerelmi bánatában öngyilkos lett. 1907-ben állított ki először a Nemzeti Szalonban, a Műcsarnok állandó kiállítója volt 1912-20 . Főleg figurális életképeket festett. Kubikos család; Munkába; A menekülök; Vasárnap továbbá arcképeket Löw Immánuel; Gelléri Mór .

12028.ht

CÍMSZÓ Helle

SZEMÉLYNÉV Helle Ödö

SZÓCIKK H Ödö festő szül Budapeste 1879 megh Szegeden 1921 Nagybányá tanult Szegede élt aho szerelm bánatába öngyilko lett 1907-be állítot k előszö Nemzet Szalonban Műcsarno álland kiállítój vol 1912-2 Főle figuráli életképeke festett Kubiko család Munkába menekülök Vasárna tovább arcképeke Lö Immánuel Gellér Mó

12028.h

CÍMSZ Hell

SZEMÉLYNÉ Hell Öd

SZÓCIK Öd fest szü Budapest 187 meg Szegede 192 Nagybány tanul Szeged él ah szerel bánatáb öngyilk let 1907-b állíto elősz Nemze Szalonba Műcsarn állan kiállító vo 1912- Fől figurál életképek festet Kubik csalá Munkáb menekülö Vasárn továb arcképek L Immánue Gellé M

12028.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel Ö

SZÓCI Ö fes sz Budapes 18 me Szeged 19 Nagybán tanu Szege é a szere bánatá öngyil le 1907- állít elős Nemz Szalonb Műcsar álla kiállít v 1912 Fő figurá életképe feste Kubi csal Munká menekül Vasár tová arcképe Immánu Gell

12028

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC fe s Budape 1 m Szege 1 Nagybá tan Szeg szer bánat öngyi l 1907 állí elő Nem Szalon Műcsa áll kiállí 191 F figur életkép fest Kub csa Munk menekü Vasá tov arckép Immán Gel

1202

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ f Budap Szeg Nagyb ta Sze sze bána öngy 190 áll el Ne Szalo Műcs ál kiáll 19 figu életké fes Ku cs Mun menek Vas to arcké Immá Ge