12031.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Manó

SZÓCIKK: "H. Manó, orvos, író, szül. Szentesen 1861, megh. Budapesten 1912. Testvérbátyja volt H. Ferencnek (1. o.), Budapest főpolgármesterének. Orvosi tanulmányait a budapesti, strassburgi és párisi egyetemeken végezte és a fővárosban volt gyakorló orvos. Résztvett az Orvosi Hetiszemle alapításában és e lap főszerkesztője volt. Tanulmányai főleg e lapban jelentek meg. A magyar orvostársadalom egyik vezetőegyénisége volt. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2031. címszó a lexikon => 357. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12031.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Manó

SZÓCIKK: H. Manó, orvos, író, szül. Szentesen 1861, megh. Budapesten 1912. Testvérbátyja volt H. Ferencnek 1. o. , Budapest főpolgármesterének. Orvosi tanulmányait a budapesti, strassburgi és párisi egyetemeken végezte és a fővárosban volt gyakorló orvos. Résztvett az Orvosi Hetiszemle alapításában és e lap főszerkesztője volt. Tanulmányai főleg e lapban jelentek meg. A magyar orvostársadalom egyik vezetőegyénisége volt.

12031.ht

CÍMSZÓ Helta

SZEMÉLYNÉV Helta Man

SZÓCIKK H Manó orvos író szül Szentese 1861 megh Budapeste 1912 Testvérbátyj vol H Ferencne 1 o Budapes főpolgármesterének Orvos tanulmányai budapesti strassburg é páris egyetemeke végezt é fővárosba vol gyakorl orvos Résztvet a Orvos Hetiszeml alapításába é la főszerkesztőj volt Tanulmánya főle lapba jelente meg magya orvostársadalo egyi vezetőegyéniség volt

12031.h

CÍMSZ Helt

SZEMÉLYNÉ Helt Ma

SZÓCIK Man orvo ír szü Szentes 186 meg Budapest 191 Testvérbáty vo Ferencn Budape főpolgármesteréne Orvo tanulmánya budapest strassbur pári egyetemek végez fővárosb vo gyakor orvo Résztve Orvo Hetiszem alapításáb l főszerkesztő vol Tanulmány fől lapb jelent me magy orvostársadal egy vezetőegyénisé vol

12031.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel M

SZÓCI Ma orv í sz Szente 18 me Budapes 19 Testvérbát v Ferenc Budap főpolgármesterén Orv tanulmány budapes strassbu pár egyeteme vége főváros v gyako orv Résztv Orv Hetisze alapításá főszerkeszt vo Tanulmán fő lap jelen m mag orvostársada eg vezetőegyénis vo

12031

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC M or s Szent 1 m Budape 1 Testvérbá Feren Buda főpolgármesteré Or tanulmán budape strassb pá egyetem vég főváro gyak or Részt Or Hetisz alapítás főszerkesz v Tanulmá f la jele ma orvostársad e vezetőegyéni v

1203

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ o Szen Budap Testvérb Fere Bud főpolgármester O tanulmá budap strass p egyete vé fővár gya o Rész O Hetis alapítá főszerkes Tanulm l jel m orvostársa vezetőegyén