12033.htm

CÍMSZÓ: Hercka

SZEMÉLYNÉV: Hercka Halévi

SZÓCIKK: Hercka Halévi, rabbi. Előbb a jánosi hitközség rabbija volt. Innen Újfehértóra került, ahol nagy hírnévre tett szert és az egész országból zarándokoltak hozzá a hívek, akik tanácsokat kértek tőle. 1897-ben halt meg, a jomkippur előtti napon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2033. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12033.htm

CÍMSZÓ: Hercka

SZEMÉLYNÉV: Hercka Halévi

SZÓCIKK: Hercka Halévi, rabbi. Előbb a jánosi hitközség rabbija volt. Innen Újfehértóra került, ahol nagy hírnévre tett szert és az egész országból zarándokoltak hozzá a hívek, akik tanácsokat kértek tőle. 1897-ben halt meg, a jomkippur előtti napon.

12033.ht

CÍMSZÓ Herck

SZEMÉLYNÉV Herck Halév

SZÓCIKK Herck Halévi rabbi Előb jános hitközsé rabbij volt Inne Újfehértór került aho nag hírnévr tet szer é a egés országbó zarándokolta hozz hívek aki tanácsoka kérte tőle 1897-be hal meg jomkippu előtt napon

12033.h

CÍMSZ Herc

SZEMÉLYNÉ Herc Halé

SZÓCIK Herc Halév rabb Elő jáno hitközs rabbi vol Inn Újfehértó kerül ah na hírnév te sze egé országb zarándokolt hoz híve ak tanácsok kért től 1897-b ha me jomkipp előt napo

12033.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her Hal

SZÓCI Her Halé rab El ján hitköz rabb vo In Újfehért kerü a n hírné t sz eg ország zarándokol ho hív a tanácso kér tő 1897- h m jomkip elő nap

12033

CÍM He

SZEMÉLY He Ha

SZÓC He Hal ra E já hitkö rab v I Újfehér ker hírn s e orszá zarándoko h hí tanács ké t 1897 jomki el na

1203

CÍ H

SZEMÉL H H

SZÓ H Ha r j hitk ra Újfehé ke hír orsz zarándok h tanác k 189 jomk e n