12037.htm

CÍMSZÓ: Herczel

SZEMÉLYNÉV: Herczel Manó

SZÓCIKK: "H. Manó (pusztapéteri) báró, orvostanár szül. Szegeden 1861 júl. 1., megh. Budapesten 19lg nov. 28. H. Fülöp (l.o.) fia. H. a budapesti, bécsi, strassburgi és párisi egyetemeken tanult, majd 1884 orvosi diplomáját elnyervén, előbb a belgyógyászatban, majd a sebészetben specializálta magát. Két évig Nothnagelnak, öt évig pedig Czerny heidelbergi sebészprofesszornak volt asszisztense, később az egyetem docense is. 1892. a Szt. István-kórház főorvosa lett, miután már 1889-től kezdve egyetemi magántanár, majd rk. tanár volt. Úttörő volt a modern kirurgiában, főleg a hasüri sebészet, epekőbajok, gyomorbél', tüdő-, lép- és vesesebészet terén. Úgy elméleti, mint rendkívül eredményes gyakorlati munkásságával nemcsak országos, hanem világhírnevet is szerzett. Számtalan szakműve közül nevezetesebbek: Über die Wirkung des Anilin, Acetanilin und Kamphoranilin 1887); Über overative Behandlung d. Nierensteine (1887); Über die operative Fixationd. Wanderniere (1893); Über grosse defecte d. Blasen-Scheidewand (1894) stb"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2037. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12037.htm

CÍMSZÓ: Herczel

SZEMÉLYNÉV: Herczel Manó

SZÓCIKK: H. Manó pusztapéteri báró, orvostanár szül. Szegeden 1861 júl. 1., megh. Budapesten 19lg nov. 28. H. Fülöp l.o. fia. H. a budapesti, bécsi, strassburgi és párisi egyetemeken tanult, majd 1884 orvosi diplomáját elnyervén, előbb a belgyógyászatban, majd a sebészetben specializálta magát. Két évig Nothnagelnak, öt évig pedig Czerny heidelbergi sebészprofesszornak volt asszisztense, később az egyetem docense is. 1892. a Szt. István-kórház főorvosa lett, miután már 1889-től kezdve egyetemi magántanár, majd rk. tanár volt. Úttörő volt a modern kirurgiában, főleg a hasüri sebészet, epekőbajok, gyomorbél', tüdő-, lép- és vesesebészet terén. Úgy elméleti, mint rendkívül eredményes gyakorlati munkásságával nemcsak országos, hanem világhírnevet is szerzett. Számtalan szakműve közül nevezetesebbek: Über die Wirkung des Anilin, Acetanilin und Kamphoranilin 1887 ; Über overative Behandlung d. Nierensteine 1887 ; Über die operative Fixationd. Wanderniere 1893 ; Über grosse defecte d. Blasen-Scheidewand 1894 stb

12037.ht

CÍMSZÓ Hercze

SZEMÉLYNÉV Hercze Man

SZÓCIKK H Man pusztapéter báró orvostaná szül Szegede 186 júl 1. megh Budapeste 19l nov 28 H Fülö l.o fia H budapesti bécsi strassburg é páris egyetemeke tanult maj 188 orvos diplomájá elnyervén előb belgyógyászatban maj sebészetbe specializált magát Ké évi Nothnagelnak ö évi pedi Czern heidelberg sebészprofesszorna vol asszisztense későb a egyete docens is 1892 Szt István-kórhá főorvos lett miutá má 1889-tő kezdv egyetem magántanár maj rk taná volt Úttör vol moder kirurgiában főle hasür sebészet epekőbajok gyomorbél' tüdő- lép é vesesebésze terén Úg elméleti min rendkívü eredménye gyakorlat munkásságáva nemcsa országos hane világhírneve i szerzett Számtala szakműv közü nevezetesebbek Übe di Wirkun de Anilin Acetanili un Kamphoranili 188 Übe overativ Behandlun d Nierenstein 188 Übe di operativ Fixationd Wandernier 189 Übe gross defect d Blasen-Scheidewan 189 st

12037.h

CÍMSZ Hercz

SZEMÉLYNÉ Hercz Ma

SZÓCIK Ma pusztapéte bár orvostan szü Szeged 18 jú 1 meg Budapest 19 no 2 Fül l. fi budapest bécs strassbur pári egyetemek tanul ma 18 orvo diplomáj elnyervé elő belgyógyászatba ma sebészetb specializál magá K év Nothnagelna év ped Czer heidelber sebészprofesszorn vo asszisztens késő egyet docen i 189 Sz István-kórh főorvo let miut m 1889-t kezd egyete magántaná ma r tan vol Úttö vo mode kirurgiába fől hasü sebésze epekőbajo gyomorbél tüdő lé vesesebész teré Ú elmélet mi rendkív eredmény gyakorla munkásságáv nemcs országo han világhírnev szerzet Számtal szakmű köz nevezetesebbe Üb d Wirku d Anili Acetanil u Kamphoranil 18 Üb overati Behandlu Nierenstei 18 Üb d operati Fixation Wandernie 18 Üb gros defec Blasen-Scheidewa 18 s

12037.

CÍMS Herc

SZEMÉLYN Herc M

SZÓCI M pusztapét bá orvosta sz Szege 1 j me Budapes 1 n Fü l f budapes béc strassbu pár egyeteme tanu m 1 orv diplomá elnyerv el belgyógyászatb m sebészet specializá mag é Nothnageln é pe Cze heidelbe sebészprofesszor v assziszten kés egye doce 18 S István-kór főorv le miu 1889- kez egyet magántan m ta vo Útt v mod kirurgiáb fő has sebész epekőbaj gyomorbé tüd l vesesebés ter elméle m rendkí eredmén gyakorl munkásságá nemc ország ha világhírne szerze Számta szakm kö nevezetesebb Ü Wirk Anil Acetani Kamphorani 1 Ü overat Behandl Nierenste 1 Ü operat Fixatio Wanderni 1 Ü gro defe Blasen-Scheidew 1

12037

CÍM Her

SZEMÉLY Her

SZÓC pusztapé b orvost s Szeg m Budape F budape bé strassb pá egyetem tan or diplom elnyer e belgyógyászat sebésze specializ ma Nothnagel p Cz heidelb sebészprofesszo assziszte ké egy doc 1 István-kó főor l mi 1889 ke egye magánta t v Út mo kirurgiá f ha sebés epekőba gyomorb tü vesesebé te elmél rendk eredmé gyakor munkásság nem orszá h világhírn szerz Számt szak k nevezeteseb Wir Ani Acetan Kamphoran overa Behand Nierenst opera Fixati Wandern gr def Blasen-Scheide

1203

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ pusztap orvos Sze Budap budap b strass p egyete ta o diplo elnye belgyógyásza sebész speciali m Nothnage C heidel sebészprofessz assziszt k eg do István-k főo m 188 k egy magánt Ú m kirurgi h sebé epekőb gyomor t veseseb t elmé rend eredm gyako munkássá ne orsz világhír szer Szám sza nevezetese Wi An Aceta Kamphora over Behan Nierens oper Fixat Wander g de Blasen-Scheid