12038.htm

CÍMSZÓ: Herczog

SZEMÉLYNÉV: Herczog Jakab

SZÓCIKK: Herczog Jakab, nagyabonyi rabbi, szül a XIX. sz. elején, megh. Nagyabonyban 1837. Münz Mózes (1. o.) óbudai főrabbi kedvelt tanítványa volt. Előbb, 1820. Ógyalián, 1836. kezdve Nagyabonyban működött. Műve Pri Jákov címen Óbudán jelent meg 1830. (V. ö. Vajda Béla, A zsidók története Abonyban.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2038. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12038.htm

CÍMSZÓ: Herczog

SZEMÉLYNÉV: Herczog Jakab

SZÓCIKK: Herczog Jakab, nagyabonyi rabbi, szül a XIX. sz. elején, megh. Nagyabonyban 1837. Münz Mózes 1. o. óbudai főrabbi kedvelt tanítványa volt. Előbb, 1820. Ógyalián, 1836. kezdve Nagyabonyban működött. Műve Pri Jákov címen Óbudán jelent meg 1830. V. ö. Vajda Béla, A zsidók története Abonyban.

12038.ht

CÍMSZÓ Herczo

SZEMÉLYNÉV Herczo Jaka

SZÓCIKK Herczo Jakab nagyabony rabbi szü XIX sz elején megh Nagyabonyba 1837 Mün Móze 1 o óbuda főrabb kedvel tanítvány volt Előbb 1820 Ógyalián 1836 kezdv Nagyabonyba működött Műv Pr Jáko címe Óbudá jelen me 1830 V ö Vajd Béla zsidó történet Abonyban

12038.h

CÍMSZ Hercz

SZEMÉLYNÉ Hercz Jak

SZÓCIK Hercz Jaka nagyabon rabb sz XI s elejé meg Nagyabonyb 183 Mü Móz óbud főrab kedve tanítván vol Előb 182 Ógyaliá 183 kezd Nagyabonyb működöt Mű P Ják cím Óbud jele m 183 Vaj Bél zsid történe Abonyba

12038.

CÍMS Herc

SZEMÉLYN Herc Ja

SZÓCI Herc Jak nagyabo rab s X elej me Nagyabony 18 M Mó óbu főra kedv tanítvá vo Elő 18 Ógyali 18 kez Nagyabony működö M Já cí Óbu jel 18 Va Bé zsi történ Abonyb

12038

CÍM Her

SZEMÉLY Her J

SZÓC Her Ja nagyab ra ele m Nagyabon 1 M ób főr ked tanítv v El 1 Ógyal 1 ke Nagyabon működ J c Ób je 1 V B zs törté Abony

1203

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ He J nagya r el Nagyabo ó fő ke tanít E Ógya k Nagyabo műkö Ó j z tört Abon