12040.htm

CÍMSZÓ: Hermann

SZEMÉLYNÉV: Hermann Adolf

SZÓCIKK: "Hermann, 1. Adolf, orvos, egyetemi magántanár, szül. Pakson 1837., mgh. Budapesten 1886. Bécsben végezte tanulmányait s előbb ott volt kórházi orvos, majd hazakerülvén Balassa János tanár asszisztense és a pesti zsidó kórház első orvosa lett. A budapesti egyetemen 1869. gégegyógyászatból magántanárrá képesítették. Cikkei a szaksajtóban, főleg a Magyar Orvosok és Természet vizsgálók Munkálataiban jelentek meg. Művei: A gégetükrészet (1866); Zur Hypodermatischen Injection (Wien 1866); Klimatische Beitrage (Wien 1868); Die Diagnose der Cholera (Wien 1873)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2040. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12040.htm

CÍMSZÓ: Hermann

SZEMÉLYNÉV: Hermann Adolf

SZÓCIKK: Hermann, 1. Adolf, orvos, egyetemi magántanár, szül. Pakson 1837., mgh. Budapesten 1886. Bécsben végezte tanulmányait s előbb ott volt kórházi orvos, majd hazakerülvén Balassa János tanár asszisztense és a pesti zsidó kórház első orvosa lett. A budapesti egyetemen 1869. gégegyógyászatból magántanárrá képesítették. Cikkei a szaksajtóban, főleg a Magyar Orvosok és Természet vizsgálók Munkálataiban jelentek meg. Művei: A gégetükrészet 1866 ; Zur Hypodermatischen Injection Wien 1866 ; Klimatische Beitrage Wien 1868 ; Die Diagnose der Cholera Wien 1873 .

12040.ht

CÍMSZÓ Herman

SZEMÉLYNÉV Herman Adol

SZÓCIKK Hermann 1 Adolf orvos egyetem magántanár szül Pakso 1837. mgh Budapeste 1886 Bécsbe végezt tanulmányai előb ot vol kórház orvos maj hazakerülvé Balass Jáno taná asszisztens é pest zsid kórhá els orvos lett budapest egyeteme 1869 gégegyógyászatbó magántanárr képesítették Cikke szaksajtóban főle Magya Orvoso é Természe vizsgáló Munkálataiba jelente meg Művei gégetükrésze 186 Zu Hypodermatische Injectio Wie 186 Klimatisch Beitrag Wie 186 Di Diagnos de Choler Wie 187

12040.h

CÍMSZ Herma

SZEMÉLYNÉ Herma Ado

SZÓCIK Herman Adol orvo egyete magántaná szü Paks 1837 mg Budapest 188 Bécsb végez tanulmánya elő o vo kórhá orvo ma hazakerülv Balas Ján tan assziszten pes zsi kórh el orvo let budapes egyetem 186 gégegyógyászatb magántanár képesítetté Cikk szaksajtóba fől Magy Orvos Termész vizsgál Munkálataib jelent me Műve gégetükrész 18 Z Hypodermatisch Injecti Wi 18 Klimatisc Beitra Wi 18 D Diagno d Chole Wi 18

12040.

CÍMS Herm

SZEMÉLYN Herm Ad

SZÓCI Herma Ado orv egyet magántan sz Pak 183 m Budapes 18 Bécs vége tanulmány el v kórh orv m hazakerül Bala Já ta assziszte pe zs kór e orv le budape egyete 18 gégegyógyászat magántaná képesített Cik szaksajtób fő Mag Orvo Termés vizsgá Munkálatai jelen m Műv gégetükrés 1 Hypodermatisc Inject W 1 Klimatis Beitr W 1 Diagn Chol W 1

12040

CÍM Her

SZEMÉLY Her A

SZÓC Herm Ad or egye magánta s Pa 18 Budape 1 Béc vég tanulmán e kór or hazakerü Bal J t assziszt p z kó or l budap egyet 1 gégegyógyásza magántan képesítet Ci szaksajtó f Ma Orv Termé vizsg Munkálata jele Mű gégetükré Hypodermatis Injec Klimati Beit Diag Cho

1204

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ Her A o egy magánt P 1 Budap Bé vé tanulmá kó o hazaker Ba asszisz k o buda egye gégegyógyász magánta képesíte C szaksajt M Or Term vizs Munkálat jel M gégetükr Hypodermati Inje Klimat Bei Dia Ch