12042.htm

CÍMSZÓ: Hernádi-Herzl

SZEMÉLYNÉV: Hernádi Kornél

SZÓCIKK: Hernádi-Herzl Kornél, festő, szül. Budapesten 1858., megh. Zürichben 1910. A múlt század 80-as éveiben divatos népies novella-festésnek egyik képviselője. Bár életének jórészét külföldön élte le, gyakran kiállított a Műcsarnokban is. A népélet és katonaélet, később a Bretagne tájai szolgáltatták képei tárgyát. Nincsen párja a Mollináry bakának c. népszerű képével az 1885. orsz. kiállítás aranyérmét nyerte el.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2042. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12042.htm

CÍMSZÓ: Hernádi-Herzl

SZEMÉLYNÉV: Hernádi Kornél

SZÓCIKK: Hernádi-Herzl Kornél, festő, szül. Budapesten 1858., megh. Zürichben 1910. A múlt század 80-as éveiben divatos népies novella-festésnek egyik képviselője. Bár életének jórészét külföldön élte le, gyakran kiállított a Műcsarnokban is. A népélet és katonaélet, később a Bretagne tájai szolgáltatták képei tárgyát. Nincsen párja a Mollináry bakának c. népszerű képével az 1885. orsz. kiállítás aranyérmét nyerte el.

12042.ht

CÍMSZÓ Hernádi-Herz

SZEMÉLYNÉV Hernád Korné

SZÓCIKK Hernádi-Herz Kornél festő szül Budapeste 1858. megh Zürichbe 1910 múl száza 80-a éveibe divato népie novella-festésne egyi képviselője Bá életéne jórészé külföldö élt le gyakra kiállítot Műcsarnokba is népéle é katonaélet későb Bretagn tája szolgáltattá képe tárgyát Nincse párj Mollinár bakána c népszer képéve a 1885 orsz kiállítá aranyérmé nyert el

12042.h

CÍMSZ Hernádi-Her

SZEMÉLYNÉ Herná Korn

SZÓCIK Hernádi-Her Korné fest szü Budapest 1858 meg Zürichb 191 mú száz 80- éveib divat népi novella-festésn egy képviselőj B életén jórész külföld él l gyakr kiállíto Műcsarnokb i népél katonaéle késő Bretag táj szolgáltatt kép tárgyá Nincs pár Molliná bakán népsze képév 188 ors kiállít aranyérm nyer e

12042.

CÍMS Hernádi-He

SZEMÉLYN Hern Kor

SZÓCI Hernádi-He Korn fes sz Budapes 185 me Zürich 19 m szá 80 évei diva nép novella-festés eg képviselő életé jórés külföl é gyak kiállít Műcsarnok népé katonaél kés Breta tá szolgáltat ké tárgy Ninc pá Mollin baká népsz képé 18 or kiállí aranyér nye

12042

CÍM Hernádi-H

SZEMÉLY Her Ko

SZÓC Hernádi-H Kor fe s Budape 18 m Züric 1 sz 8 éve div né novella-festé e képvisel élet jóré külfö gya kiállí Műcsarno nép katonaé ké Bret t szolgálta k tárg Nin p Molli bak néps kép 1 o kiáll aranyé ny

1204

CÍ Hernádi-

SZEMÉL He K

SZÓ Hernádi- Ko f Budap 1 Züri s év di n novella-fest képvise éle jór külf gy kiáll Műcsarn né katona k Bre szolgált tár Ni Moll ba nép ké kiál arany n