12044.htm

CÍMSZÓ: Hertz

SZEMÉLYNÉV: Hertz Emánuel

SZÓCIKK: Hertz, 1. Hertz Emánuel, new-yorki ügyvéd, az angol chief-rabbinak öccse, szül. Rebrényben 1870. A Washington Heights nagy zsinagógájának megalapítója és elnöke. H híres bibliofil és nevezetes könyvtárának jelentékeny részét hebraikák teszik. Gyűjteményéből 15,000 könyvet adott a Lincoln-egyetemének és 8000 könyvet a jeruzsálemi egyetemi könyvtárnak. A republikánus pártéletben jelentékeny szerepet játszik. Számos jótékonysági és kulturális testületben fejt ki tevékenységet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2044. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12044.htm

CÍMSZÓ: Hertz

SZEMÉLYNÉV: Hertz Emánuel

SZÓCIKK: Hertz, 1. Hertz Emánuel, new-yorki ügyvéd, az angol chief-rabbinak öccse, szül. Rebrényben 1870. A Washington Heights nagy zsinagógájának megalapítója és elnöke. H híres bibliofil és nevezetes könyvtárának jelentékeny részét hebraikák teszik. Gyűjteményéből 15,000 könyvet adott a Lincoln-egyetemének és 8000 könyvet a jeruzsálemi egyetemi könyvtárnak. A republikánus pártéletben jelentékeny szerepet játszik. Számos jótékonysági és kulturális testületben fejt ki tevékenységet.

12044.ht

CÍMSZÓ Hert

SZEMÉLYNÉV Hert Emánue

SZÓCIKK Hertz 1 Hert Emánuel new-york ügyvéd a ango chief-rabbina öccse szül Rebrénybe 1870 Washingto Height nag zsinagógájána megalapítój é elnöke híre bibliofi é nevezete könyvtárána jelentéken részé hebraiká teszik Gyűjteményébő 15,00 könyve adot Lincoln-egyeteméne é 800 könyve jeruzsálem egyetem könyvtárnak republikánu pártéletbe jelentéken szerepe játszik Számo jótékonyság é kulturáli testületbe fej k tevékenységet

12044.h

CÍMSZ Her

SZEMÉLYNÉ Her Emánu

SZÓCIK Hert Her Emánue new-yor ügyvé ang chief-rabbin öccs szü Rebrényb 187 Washingt Heigh na zsinagógáján megalapító elnök hír bibliof nevezet könyvtárán jelentéke rész hebraik teszi Gyűjteményéb 15,0 könyv ado Lincoln-egyetemén 80 könyv jeruzsále egyete könyvtárna republikán pártéletb jelentéke szerep játszi Szám jótékonysá kulturál testületb fe tevékenysége

12044.

CÍMS He

SZEMÉLYN He Emán

SZÓCI Her He Emánu new-yo ügyv an chief-rabbi öcc sz Rebrény 18 Washing Heig n zsinagógájá megalapít elnö hí biblio neveze könyvtárá jelenték rés hebrai tesz Gyűjteményé 15, köny ad Lincoln-egyetemé 8 köny jeruzsál egyet könyvtárn republiká pártélet jelenték szere játsz Szá jótékonys kulturá testület f tevékenység

12044

CÍM H

SZEMÉLY H Emá

SZÓC He H Emán new-y ügy a chief-rabb öc s Rebrén 1 Washin Hei zsinagógáj megalapí eln h bibli nevez könyvtár jelenté ré hebra tes Gyűjtemény 15 kön a Lincoln-egyetem kön jeruzsá egye könyvtár republik pártéle jelenté szer játs Sz jótékony kultur testüle tevékenysé

1204SZEMÉL Em

SZÓ H Emá new- üg chief-rab ö Rebré Washi He zsinagógá megalap el bibl neve könyvtá jelent r hebr te Gyűjtemén 1 kö Lincoln-egyete kö jeruzs egy könyvtá republi pártél jelent sze ját S jótékon kultu testül tevékenys