12046.htm

CÍMSZÓ: Hertzka

SZEMÉLYNÉV: Hertzka Károly

SZÓCIKK: "Hertzka, 1. Károly, orvos, szül. Pesten 1849. A bécsi egyetemen nyerte oklevelét. Cikkei a Gyógyászat, Wiener Med. Presse, Med. Chirurg. Presse, Orvosi Hetilap, Deutsche Arch. für klin. Med. c. lapokban jelentek meg Művei: Az állati élettan különös tekintettel az emberre (Pest 1868); Lahmung u. Krampf (Pest 1870). 1870-75-ig szerkesztette a Med. Chirurgische Pressét Budapesten."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2046. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12046.htm

CÍMSZÓ: Hertzka

SZEMÉLYNÉV: Hertzka Károly

SZÓCIKK: Hertzka, 1. Károly, orvos, szül. Pesten 1849. A bécsi egyetemen nyerte oklevelét. Cikkei a Gyógyászat, Wiener Med. Presse, Med. Chirurg. Presse, Orvosi Hetilap, Deutsche Arch. für klin. Med. c. lapokban jelentek meg Művei: Az állati élettan különös tekintettel az emberre Pest 1868 ; Lahmung u. Krampf Pest 1870 . 1870-75-ig szerkesztette a Med. Chirurgische Pressét Budapesten.

12046.ht

CÍMSZÓ Hertzk

SZEMÉLYNÉV Hertzk Károl

SZÓCIKK Hertzka 1 Károly orvos szül Peste 1849 bécs egyeteme nyert oklevelét Cikke Gyógyászat Wiene Med Presse Med Chirurg Presse Orvos Hetilap Deutsch Arch fü klin Med c lapokba jelente me Művei A állat életta különö tekintette a emberr Pes 186 Lahmun u Kramp Pes 187 1870-75-i szerkesztett Med Chirurgisch Pressé Budapesten

12046.h

CÍMSZ Hertz

SZEMÉLYNÉ Hertz Káro

SZÓCIK Hertzk Károl orvo szü Pest 184 béc egyetem nyer oklevelé Cikk Gyógyásza Wien Me Press Me Chirur Press Orvo Hetila Deutsc Arc f kli Me lapokb jelent m Műve álla élett külön tekintett ember Pe 18 Lahmu Kram Pe 18 1870-75- szerkesztet Me Chirurgisc Press Budapeste

12046.

CÍMS Hert

SZEMÉLYN Hert Kár

SZÓCI Hertz Káro orv sz Pes 18 bé egyete nye oklevel Cik Gyógyász Wie M Pres M Chiru Pres Orv Hetil Deuts Ar kl M lapok jelen Műv áll élet külö tekintet embe P 1 Lahm Kra P 1 1870-75 szerkeszte M Chirurgis Pres Budapest

12046

CÍM Her

SZEMÉLY Her Ká

SZÓC Hert Kár or s Pe 1 b egyet ny okleve Ci Gyógyás Wi Pre Chir Pre Or Heti Deut A k lapo jele Mű ál éle kül tekinte emb Lah Kr 1870-7 szerkeszt Chirurgi Pre Budapes

1204

CÍ He

SZEMÉL He K

SZÓ Her Ká o P egye n oklev C Gyógyá W Pr Chi Pr O Het Deu lap jel M á él kü tekint em La K 1870- szerkesz Chirurg Pr Budape