12049.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Dávid

SZÓCIKK: "Herz, 1. Dávid, festő, szül. Adonyban (Fehér vm.) 1833. A bécsi művészeti akadémián tanult. 22 éves korában Pápára került, ahol a ref. kollégium és az áll. polg. leányiskolának rajztanára volt. Főleg mint arcképfestő működött Pápán. Számos arcképe van a pápai városházán; Tisza István, Beöthy Zsolt arcképei a református kollégiumban."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2049. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12049.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Dávid

SZÓCIKK: Herz, 1. Dávid, festő, szül. Adonyban Fehér vm. 1833. A bécsi művészeti akadémián tanult. 22 éves korában Pápára került, ahol a ref. kollégium és az áll. polg. leányiskolának rajztanára volt. Főleg mint arcképfestő működött Pápán. Számos arcképe van a pápai városházán; Tisza István, Beöthy Zsolt arcképei a református kollégiumban.

12049.ht

CÍMSZÓ Her

SZEMÉLYNÉV Her Dávi

SZÓCIKK Herz 1 Dávid festő szül Adonyba Fehé vm 1833 bécs művészet akadémiá tanult 2 éve korába Pápár került aho ref kollégiu é a áll polg leányiskolána rajztanár volt Főle min arcképfest működöt Pápán Számo arckép va pápa városházán Tisz István Beöth Zsol arcképe reformátu kollégiumban

12049.h

CÍMSZ He

SZEMÉLYNÉ He Dáv

SZÓCIK Her Dávi fest szü Adonyb Feh v 183 béc művésze akadémi tanul év koráb Pápá kerül ah re kollégi ál pol leányiskolán rajztaná vol Fől mi arcképfes működö Pápá Szám arcké v páp városházá Tis Istvá Beöt Zso arckép reformát kollégiumba

12049.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Dá

SZÓCI He Dáv fes sz Adony Fe 18 bé művész akadém tanu é korá Páp kerü a r kollég á po leányiskolá rajztan vo Fő m arcképfe működ Páp Szá arck pá városház Ti Istv Beö Zs arcké reformá kollégiumb

12049

CÍM

SZEMÉLY D

SZÓC H Dá fe s Adon F 1 b művés akadé tan kor Pá ker kollé p leányiskol rajzta v F arcképf műkö Pá Sz arc p városhá T Ist Be Z arck reform kollégium

1204SZEMÉL

SZÓ D f Ado művé akad ta ko P ke koll leányisko rajzt arckép műk P S ar városh Is B arc refor kollégiu