12051.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Zsigmond

SZÓCIKK: H. Zsigmond, közgazdász, szül. Mezőcsáton 1854. Fiatalon alapítója és vezérigazgatója lett a Magyar Ált. Kőszénbánya Rt.-nak, amellyel kapcsolatban ő alapította meg a Hazai Üvegipar rt.-ot. Tevékeny része volt a Borsod-Miskolci Gőzmalom és más iparágak fellendítése körül. A király érdemeiért 1892. magyar nemességgel tüntette ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2051. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12051.htm

CÍMSZÓ: Herz

SZEMÉLYNÉV: Herz Zsigmond

SZÓCIKK: H. Zsigmond, közgazdász, szül. Mezőcsáton 1854. Fiatalon alapítója és vezérigazgatója lett a Magyar Ált. Kőszénbánya Rt.-nak, amellyel kapcsolatban ő alapította meg a Hazai Üvegipar rt.-ot. Tevékeny része volt a Borsod-Miskolci Gőzmalom és más iparágak fellendítése körül. A király érdemeiért 1892. magyar nemességgel tüntette ki.

12051.ht

CÍMSZÓ Her

SZEMÉLYNÉV Her Zsigmon

SZÓCIKK H Zsigmond közgazdász szül Mezőcsáto 1854 Fiatalo alapítój é vezérigazgatój let Magya Ált Kőszénbány Rt.-nak amellye kapcsolatba alapított me Haza Üvegipa rt.-ot Tevéken rész vol Borsod-Miskolc Gőzmalo é má iparága fellendítés körül királ érdemeiér 1892 magya nemességge tüntett ki

12051.h

CÍMSZ He

SZEMÉLYNÉ He Zsigmo

SZÓCIK Zsigmon közgazdás szü Mezőcsát 185 Fiatal alapító vezérigazgató le Magy Ál Kőszénbán Rt.-na amelly kapcsolatb alapítot m Haz Üvegip rt.-o Tevéke rés vo Borsod-Miskol Gőzmal m iparág fellendíté körü kirá érdemeié 189 magy nemességg tüntet k

12051.

CÍMS H

SZEMÉLYN H Zsigm

SZÓCI Zsigmo közgazdá sz Mezőcsá 18 Fiata alapít vezérigazgat l Mag Á Kőszénbá Rt.-n amell kapcsolat alapíto Ha Üvegi rt.- Tevék ré v Borsod-Misko Gőzma ipará fellendít kör kir érdemei 18 mag nemesség tünte

12051

CÍM

SZEMÉLY Zsig

SZÓC Zsigm közgazd s Mezőcs 1 Fiat alapí vezérigazga Ma Kőszénb Rt.- amel kapcsola alapít H Üveg rt. Tevé r Borsod-Misk Gőzm ipar fellendí kö ki érdeme 1 ma nemessé tünt

1205SZEMÉL Zsi

SZÓ Zsig közgaz Mezőc Fia alap vezérigazg M Kőszén Rt. ame kapcsol alapí Üve rt Tev Borsod-Mis Gőz ipa fellend k k érdem m nemess tün