12052.htm

CÍMSZÓ: Herzfeld

SZEMÉLYNÉV: Herzfeld Viktor

SZÓCIKK: Herzfeld Viktor, zeneszerző, szül. Pozsonyban 1856 márc. 25., megh. Budapesten 1919 febr. 20. Jogi és zenei tanulmányait Bécsben végezte. 1888-ban meghívták a Zeneakadémiára tanárnak. Pedagógiai érdemeit nagyrabecsülték és a király a III. osztályú vaskoronarenddel jutalmazta. Művei: zenekari nyitányok, kamarazeneművek, fúvós szerenád, szvit vonószenekarra, zongoradarabok, dalok. Tanulmányt írt a fugáról (1913).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2052. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12052.htm

CÍMSZÓ: Herzfeld

SZEMÉLYNÉV: Herzfeld Viktor

SZÓCIKK: Herzfeld Viktor, zeneszerző, szül. Pozsonyban 1856 márc. 25., megh. Budapesten 1919 febr. 20. Jogi és zenei tanulmányait Bécsben végezte. 1888-ban meghívták a Zeneakadémiára tanárnak. Pedagógiai érdemeit nagyrabecsülték és a király a III. osztályú vaskoronarenddel jutalmazta. Művei: zenekari nyitányok, kamarazeneművek, fúvós szerenád, szvit vonószenekarra, zongoradarabok, dalok. Tanulmányt írt a fugáról 1913 .

12052.ht

CÍMSZÓ Herzfel

SZEMÉLYNÉV Herzfel Vikto

SZÓCIKK Herzfel Viktor zeneszerző szül Pozsonyba 185 márc 25. megh Budapeste 191 febr 20 Jog é zene tanulmányai Bécsbe végezte 1888-ba meghívtá Zeneakadémiár tanárnak Pedagógia érdemei nagyrabecsülté é királ III osztály vaskoronarendde jutalmazta Művei zenekar nyitányok kamarazeneművek fúvó szerenád szvi vonószenekarra zongoradarabok dalok Tanulmány ír fugáró 191

12052.h

CÍMSZ Herzfe

SZEMÉLYNÉ Herzfe Vikt

SZÓCIK Herzfe Vikto zeneszerz szü Pozsonyb 18 már 25 meg Budapest 19 feb 2 Jo zen tanulmánya Bécsb végezt 1888-b meghívt Zeneakadémiá tanárna Pedagógi érdeme nagyrabecsült kirá II osztál vaskoronarendd jutalmazt Műve zeneka nyitányo kamarazeneműve fúv szerená szv vonószenekarr zongoradarabo dalo Tanulmán í fugár 19

12052.

CÍMS Herzf

SZEMÉLYN Herzf Vik

SZÓCI Herzf Vikt zeneszer sz Pozsony 1 má 2 me Budapes 1 fe J ze tanulmány Bécs végez 1888- meghív Zeneakadémi tanárn Pedagóg érdem nagyrabecsül kir I osztá vaskoronarend jutalmaz Műv zenek nyitány kamarazeneműv fú szeren sz vonószenekar zongoradarab dal Tanulmá fugá 1

12052

CÍM Herz

SZEMÉLY Herz Vi

SZÓC Herz Vik zenesze s Pozson m m Budape f z tanulmán Béc vége 1888 meghí Zeneakadém tanár Pedagó érde nagyrabecsü ki oszt vaskoronaren jutalma Mű zene nyitán kamarazenemű f szere s vonószeneka zongoradara da Tanulm fug

1205

CÍ Her

SZEMÉL Her V

SZÓ Her Vi zenesz Pozso Budap tanulmá Bé vég 188 megh Zeneakadé taná Pedag érd nagyrabecs k osz vaskoronare jutalm M zen nyitá kamarazenem szer vonószenek zongoradar d Tanul fu