12053.htm

CÍMSZÓ: Herzka

SZEMÉLYNÉV: Herzka Ármin

SZÓCIKK: Herzka Ármin, közgazdász, szül. Vágszereden 1877. Kereskedelmi iskolát végzett. Jelentékeny szerepet vitt Erdély közgazdasági életében. Megalapította a Pankotai Bőrgyárat, a Szöllősi Turbinás Hengermalom, a Nagylaki Villanyvilágítási és a Gyorok-Pankotai Villanyvilágítási részvénytársaságokat. A román elsőosztályú kereskedelmi érdemrend tulajdonosa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2053. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12053.htm

CÍMSZÓ: Herzka

SZEMÉLYNÉV: Herzka Ármin

SZÓCIKK: Herzka Ármin, közgazdász, szül. Vágszereden 1877. Kereskedelmi iskolát végzett. Jelentékeny szerepet vitt Erdély közgazdasági életében. Megalapította a Pankotai Bőrgyárat, a Szöllősi Turbinás Hengermalom, a Nagylaki Villanyvilágítási és a Gyorok-Pankotai Villanyvilágítási részvénytársaságokat. A román elsőosztályú kereskedelmi érdemrend tulajdonosa.

12053.ht

CÍMSZÓ Herzk

SZEMÉLYNÉV Herzk Ármi

SZÓCIKK Herzk Ármin közgazdász szül Vágszerede 1877 Kereskedelm iskolá végzett Jelentéken szerepe vit Erdél közgazdaság életében Megalapított Pankota Bőrgyárat Szöllős Turbiná Hengermalom Nagylak Villanyvilágítás é Gyorok-Pankota Villanyvilágítás részvénytársaságokat romá elsőosztály kereskedelm érdemren tulajdonosa

12053.h

CÍMSZ Herz

SZEMÉLYNÉ Herz Árm

SZÓCIK Herz Ármi közgazdás szü Vágszered 187 Kereskedel iskol végzet Jelentéke szerep vi Erdé közgazdasá életébe Megalapítot Pankot Bőrgyára Szöllő Turbin Hengermalo Nagyla Villanyvilágítá Gyorok-Pankot Villanyvilágítá részvénytársaságoka rom elsőosztál kereskedel érdemre tulajdonos

12053.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her Ár

SZÓCI Her Árm közgazdá sz Vágszere 18 Kereskede isko végze Jelenték szere v Erd közgazdas életéb Megalapíto Panko Bőrgyár Szöll Turbi Hengermal Nagyl Villanyvilágít Gyorok-Panko Villanyvilágít részvénytársaságok ro elsőosztá kereskede érdemr tulajdono

12053

CÍM He

SZEMÉLY He Á

SZÓC He Ár közgazd s Vágszer 1 Keresked isk végz Jelenté szer Er közgazda életé Megalapít Pank Bőrgyá Szöl Turb Hengerma Nagy Villanyvilágí Gyorok-Pank Villanyvilágí részvénytársaságo r elsőoszt keresked érdem tulajdon

1205

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H Á közgaz Vágsze Kereske is vég Jelent sze E közgazd élet Megalapí Pan Bőrgy Szö Tur Hengerm Nag Villanyvilág Gyorok-Pan Villanyvilág részvénytársaság elsőosz kereske érde tulajdo