12056.htm

CÍMSZÓ: Herzmann

SZÓCIKK: Herzmann Chaim, budai rabbi a XVI. sz.-ban magyarországi születésű s innen került Morvaországba, de 1545 és 1569 közt Budán működött mint rabbi. Őse Kohn Szimcha rabbinak, a Széfer Semósz szerzőjének.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2056. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12056.htm

CÍMSZÓ: Herzmann

SZÓCIKK: Herzmann Chaim, budai rabbi a XVI. sz.-ban magyarországi születésű s innen került Morvaországba, de 1545 és 1569 közt Budán működött mint rabbi. Őse Kohn Szimcha rabbinak, a Széfer Semósz szerzőjének.

12056.ht

CÍMSZÓ Herzman

SZÓCIKK Herzman Chaim buda rabb XVI sz.-ba magyarország születés inne kerül Morvaországba d 154 é 156 köz Budá működöt min rabbi Ős Koh Szimch rabbinak Széfe Semós szerzőjének

12056.h

CÍMSZ Herzma

SZÓCIK Herzma Chai bud rab XV sz.-b magyarorszá születé inn kerü Morvaországb 15 15 kö Bud működö mi rabb Ő Ko Szimc rabbina Széf Semó szerzőjéne

12056.

CÍMS Herzm

SZÓCI Herzm Cha bu ra X sz.- magyarorsz szület in ker Morvaország 1 1 k Bu működ m rab K Szim rabbin Szé Sem szerzőjén

12056

CÍM Herz

SZÓC Herz Ch b r sz. magyarors szüle i ke Morvaorszá B műkö ra Szi rabbi Sz Se szerzőjé

1205

CÍ Her

SZÓ Her C sz magyaror szül k Morvaorsz műk r Sz rabb S S szerzőj