12057.htm

CÍMSZÓ: Herzog

SZEMÉLYNÉV: Herzog Manó

SZÓCIKK: Herzog, 1. Manó, rabbi, szül. Budapesten 1862 jan. 10. 1877-86-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1887. pedig rabbivá. Azóta kaposvári főrabbi. Munkája: A biblia befolyása a magyar irodalomra (1885). A felekezeti sajtóban sok cikke és tanulmánya jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2057. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12057.htm

CÍMSZÓ: Herzog

SZEMÉLYNÉV: Herzog Manó

SZÓCIKK: Herzog, 1. Manó, rabbi, szül. Budapesten 1862 jan. 10. 1877-86-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1885-ben avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1887. pedig rabbivá. Azóta kaposvári főrabbi. Munkája: A biblia befolyása a magyar irodalomra 1885 . A felekezeti sajtóban sok cikke és tanulmánya jelent meg.

12057.ht

CÍMSZÓ Herzo

SZEMÉLYNÉV Herzo Man

SZÓCIKK Herzog 1 Manó rabbi szül Budapeste 186 jan 10 1877-86-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1885-be avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1887 pedi rabbivá Azót kaposvár főrabbi Munkája bibli befolyás magya irodalomr 188 felekezet sajtóba so cikk é tanulmány jelen meg

12057.h

CÍMSZ Herz

SZEMÉLYNÉ Herz Ma

SZÓCIK Herzo Man rabb szü Budapest 18 ja 1 1877-86- vo budapes Rabbikép növendék 1885-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 188 ped rabbiv Azó kaposvá főrabb Munkáj bibl befolyá magy irodalom 18 felekeze sajtób s cik tanulmán jele me

12057.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her M

SZÓCI Herz Ma rab sz Budapes 1 j 1877-86 v budape Rabbiké növendé 1885- avat bölcsészdokto Budapest 18 pe rabbi Az kaposv főrab Munká bib befoly mag irodalo 1 felekez sajtó ci tanulmá jel m

12057

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC Her M ra s Budape 1877-8 budap Rabbik növend 1885 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb A kapos főra Munk bi befol ma irodal feleke sajt c tanulm je

1205

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ He r Budap 1877- buda Rabbi növen 188 av bölcsészdok Budape rab kapo főr Mun b befo m iroda felek saj tanul j