12058.htm

CÍMSZÓ: Herzog

SZEMÉLYNÉV: Herzog Mór

SZÓCIKK: H. Mór Lipót báró*, műgyűjtő. Képtára Budapest egyik legjelentékenyebb magángyűjteménye, amelynek főékességei a régi spanyol képek. Legértékesebb 6 Greco, 4 Goya képe, aztán Fiorentino, Préda, Vivarini, Veechio, Bordone, Peuer, Hals, Verspronek, de Körinek, Raeburn, Chardin, Danmier, Corot, Courbet, Manet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, Gaugin képei. Gyűjteménye világhírű és őt kiváló műértőnek tartják.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2058. címszó a lexikon => 360. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12058.htm

CÍMSZÓ: Herzog

SZEMÉLYNÉV: Herzog Mór

SZÓCIKK: H. Mór Lipót báró*, műgyűjtő. Képtára Budapest egyik legjelentékenyebb magángyűjteménye, amelynek főékességei a régi spanyol képek. Legértékesebb 6 Greco, 4 Goya képe, aztán Fiorentino, Préda, Vivarini, Veechio, Bordone, Peuer, Hals, Verspronek, de Körinek, Raeburn, Chardin, Danmier, Corot, Courbet, Manet, Sisley, Degas, Renoir, Cézanne, Gaugin képei. Gyűjteménye világhírű és őt kiváló műértőnek tartják.

12058.ht

CÍMSZÓ Herzo

SZEMÉLYNÉV Herzo Mó

SZÓCIKK H Mó Lipó báró* műgyűjtő Képtár Budapes egyi legjelentékenyeb magángyűjteménye amelyne főékessége rég spanyo képek Legértékeseb Greco Goy képe aztá Fiorentino Préda Vivarini Veechio Bordone Peuer Hals Verspronek d Körinek Raeburn Chardin Danmier Corot Courbet Manet Sisley Degas Renoir Cézanne Gaugi képei Gyűjtemény világhír é ő kivál műértőne tartják

12058.h

CÍMSZ Herz

SZEMÉLYNÉ Herz M

SZÓCIK M Lip báró műgyűjt Képtá Budape egy legjelentékenye magángyűjtemény amelyn főékesség ré spany képe Legértékese Grec Go kép azt Fiorentin Préd Vivarin Veechi Bordon Peue Hal Versprone Körine Raebur Chardi Danmie Coro Courbe Mane Sisle Dega Renoi Cézann Gaug képe Gyűjtemén világhí kivá műértőn tartjá

12058.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her

SZÓCI Li bár műgyűj Képt Budap eg legjelentékeny magángyűjtemén amely főékessé r span kép Legértékes Gre G ké az Fiorenti Pré Vivari Veech Bordo Peu Ha Verspron Körin Raebu Chard Danmi Cor Courb Man Sisl Deg Reno Cézan Gau kép Gyűjtemé világh kiv műértő tartj

12058

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC L bá műgyű Kép Buda e legjelentéken magángyűjtemé amel főékess spa ké Legértéke Gr k a Fiorent Pr Vivar Veec Bord Pe H Verspro Köri Raeb Char Danm Co Cour Ma Sis De Ren Céza Ga ké Gyűjtem világ ki műért tart

1205

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ b műgy Ké Bud legjelentéke magángyűjtem ame főékes sp k Legérték G Fioren P Viva Vee Bor P Verspr Kör Rae Cha Dan C Cou M Si D Re Céz G k Gyűjte vilá k műér tar