12059.htm

CÍMSZÓ: Heszebett

SZÓCIKK: Heszebett (Heszev-bett). Támaszkodásra alkalmas ágy, vagy kerevet, annak a számára, aki a széder-estén a szertartást végzi. Abban a törekvésben, hogy még a szertartás külsőségeiben is jusson kifejezésre a szabadság, elrendelték, hogy a széderrendező támaszkodva, tehát a szabad rómaiak módjára (akik tudvalevőleg kereveten heverve lakmároztak), üljön az asztalnál.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2059. címszó a lexikon => 361. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12059.htm

CÍMSZÓ: Heszebett

SZÓCIKK: Heszebett Heszev-bett . Támaszkodásra alkalmas ágy, vagy kerevet, annak a számára, aki a széder-estén a szertartást végzi. Abban a törekvésben, hogy még a szertartás külsőségeiben is jusson kifejezésre a szabadság, elrendelték, hogy a széderrendező támaszkodva, tehát a szabad rómaiak módjára akik tudvalevőleg kereveten heverve lakmároztak , üljön az asztalnál.

12059.ht

CÍMSZÓ Heszebet

SZÓCIKK Heszebet Heszev-bet Támaszkodásr alkalma ágy vag kerevet anna számára ak széder-esté szertartás végzi Abba törekvésben hog mé szertartá külsőségeibe i jusso kifejezésr szabadság elrendelték hog széderrendez támaszkodva tehá szaba rómaia módjár aki tudvalevőle kerevete heverv lakmározta üljö a asztalnál

12059.h

CÍMSZ Heszebe

SZÓCIK Heszebe Heszev-be Támaszkodás alkalm ág va kereve ann számár a széder-est szertartá végz Abb törekvésbe ho m szertart külsőségeib juss kifejezés szabadsá elrendelté ho széderrende támaszkodv teh szab római módjá ak tudvalevől kerevet hever lakmározt ülj asztalná

12059.

CÍMS Heszeb

SZÓCI Heszeb Heszev-b Támaszkodá alkal á v kerev an számá széder-es szertart vég Ab törekvésb h szertar külsőségei jus kifejezé szabads elrendelt h széderrend támaszkod te sza róma módj a tudvalevő kereve heve lakmároz ül asztaln

12059

CÍM Hesze

SZÓC Hesze Heszev- Támaszkod alka kere a szám széder-e szertar vé A törekvés szerta külsősége ju kifejez szabad elrendel széderren támaszko t sz róm mód tudvalev kerev hev lakmáro ü asztal

1205

CÍ Hesz

SZÓ Hesz Heszev Támaszko alk ker szá széder- szerta v törekvé szert külsőség j kifeje szaba elrende széderre támaszk s ró mó tudvale kere he lakmár aszta