12062.htm

CÍMSZÓ: Hetényi

SZEMÉLYNÉV: Hetényi Albert

SZÓCIKK: Hetényi (Heidlberg) Albert, komponista, szül. Bécsben 1875 ápr. 18. Iskoláit u.o. végezte és 1899. költözött Budapestre, ahol a Zeneakadémián Köszler János tanítványa volt, majd korrepetitor lett a Népszínháznál. A legelső fővárosi kabarénak ő volt az első dalszerzője és karmestere. Később a Nagy Endre-féle kabaré, majd a Fővárosi Orfeum sanzon-szerzője és karmestere lett. Kabarédalai népszerűek és számuk kb. ezret tesz ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2062. címszó a lexikon => 361. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12062.htm

CÍMSZÓ: Hetényi

SZEMÉLYNÉV: Hetényi Albert

SZÓCIKK: Hetényi Heidlberg Albert, komponista, szül. Bécsben 1875 ápr. 18. Iskoláit u.o. végezte és 1899. költözött Budapestre, ahol a Zeneakadémián Köszler János tanítványa volt, majd korrepetitor lett a Népszínháznál. A legelső fővárosi kabarénak ő volt az első dalszerzője és karmestere. Később a Nagy Endre-féle kabaré, majd a Fővárosi Orfeum sanzon-szerzője és karmestere lett. Kabarédalai népszerűek és számuk kb. ezret tesz ki.

12062.ht

CÍMSZÓ Hetény

SZEMÉLYNÉV Hetény Alber

SZÓCIKK Hetény Heidlber Albert komponista szül Bécsbe 187 ápr 18 Iskolái u.o végezt é 1899 költözöt Budapestre aho Zeneakadémiá Köszle Jáno tanítvány volt maj korrepetito let Népszínháznál legels főváros kabaréna vol a els dalszerzőj é karmestere Későb Nag Endre-fél kabaré maj Főváros Orfeu sanzon-szerzőj é karmester lett Kabarédala népszerűe é számu kb ezre tes ki

12062.h

CÍMSZ Hetén

SZEMÉLYNÉ Hetén Albe

SZÓCIK Hetén Heidlbe Alber komponist szü Bécsb 18 áp 1 Iskolá u. végez 189 költözö Budapestr ah Zeneakadémi Köszl Ján tanítván vol ma korrepetit le Népszínházná legel főváro kabarén vo el dalszerző karmester Késő Na Endre-fé kabar ma Főváro Orfe sanzon-szerző karmeste let Kabarédal népszerű szám k ezr te k

12062.

CÍMS Heté

SZEMÉLYN Heté Alb

SZÓCI Heté Heidlb Albe komponis sz Bécs 1 á Iskol u vége 18 költöz Budapest a Zeneakadém Kösz Já tanítvá vo m korrepeti l Népszínházn lege fővár kabaré v e dalszerz karmeste Kés N Endre-f kaba m Fővár Orf sanzon-szerz karmest le Kabaréda népszer szá ez t

12062

CÍM Het

SZEMÉLY Het Al

SZÓC Het Heidl Alb komponi s Béc Isko vég 1 költö Budapes Zeneakadé Kös J tanítv v korrepet Népszínház leg fővá kabar dalszer karmest Ké Endre- kab Fővá Or sanzon-szer karmes l Kabaréd népsze sz e

1206

CÍ He

SZEMÉL He A

SZÓ He Heid Al kompon Bé Isk vé költ Budape Zeneakad Kö tanít korrepe Népszínhá le főv kaba dalsze karmes K Endre ka Főv O sanzon-sze karme Kabaré népsz s