12063.htm

CÍMSZÓ: Hétnapos lakodalom

SZÓCIKK: Hétnapos lakodalom kifejezés a zsidó szertartásra is vonatkoztatható. A házassági szertartás (l. Chumpa) liturgiája két részre oszlik. Az első két áldásból és az utóbbi hét áldásból áll. Ezen utóbbi hét áldást az asztalnál is megismétlik a nászhét minden egyes napján, ha az étkezésnél tíz felnőtt férfi van jelen, közöttük legalább egy olyan, ki az előző napokon nem volt ott. Ilyenkor a hét áldás sorrendje az eredetitől abban tér el, hogy az első áldást, mely a borra szól, utolsóul mondják. A többi sorrendje nem változik, így áll elő a hétnapos lakodalom. Természetesen az áldások mondásánál az ifjúpárnak is jelen kell lennie.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2063. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12063.htm

CÍMSZÓ: Hétnapos lakodalom

SZÓCIKK: Hétnapos lakodalom kifejezés a zsidó szertartásra is vonatkoztatható. A házassági szertartás l. Chumpa liturgiája két részre oszlik. Az első két áldásból és az utóbbi hét áldásból áll. Ezen utóbbi hét áldást az asztalnál is megismétlik a nászhét minden egyes napján, ha az étkezésnél tíz felnőtt férfi van jelen, közöttük legalább egy olyan, ki az előző napokon nem volt ott. Ilyenkor a hét áldás sorrendje az eredetitől abban tér el, hogy az első áldást, mely a borra szól, utolsóul mondják. A többi sorrendje nem változik, így áll elő a hétnapos lakodalom. Természetesen az áldások mondásánál az ifjúpárnak is jelen kell lennie.

12063.ht

CÍMSZÓ Hétnapo lakodalo

SZÓCIKK Hétnapo lakodalo kifejezé zsid szertartásr i vonatkoztatható házasság szertartá l Chump liturgiáj ké részr oszlik A els ké áldásbó é a utóbb hé áldásbó áll Eze utóbb hé áldás a asztalná i megismétli nászhé minde egye napján h a étkezésné tí felnőt férf va jelen közöttü legaláb eg olyan k a előz napoko ne vol ott Ilyenko hé áldá sorrendj a eredetitő abba té el hog a els áldást mel borr szól utolsóu mondják több sorrendj ne változik íg ál el hétnapo lakodalom Természetese a áldáso mondásáná a ifjúpárna i jele kel lennie

12063.h

CÍMSZ Hétnap lakodal

SZÓCIK Hétnap lakodal kifejez zsi szertartás vonatkoztathat házassá szertart Chum liturgiá k rész oszli el k áldásb utób h áldásb ál Ez utób h áldá asztaln megismétl nászh mind egy napjá étkezésn t felnő fér v jele között legalá e olya elő napok n vo ot Ilyenk h áld sorrend eredetit abb t e ho el áldás me bor szó utolsó mondjá töb sorrend n változi í á e hétnap lakodalo Természetes áldás mondásán ifjúpárn jel ke lenni

12063.

CÍMS Hétna lakoda

SZÓCI Hétna lakoda kifeje zs szertartá vonatkoztatha házass szertar Chu liturgi rés oszl e áldás utó áldás á E utó áld asztal megismét nász min eg napj étkezés feln fé jel közöt legal oly el napo v o Ilyen ál sorren eredeti ab h e áldá m bo sz utols mondj tö sorren változ hétna lakodal Természete áldá mondásá ifjúpár je k lenn

12063

CÍM Hétn lakod

SZÓC Hétn lakod kifej z szertart vonatkoztath házas szerta Ch liturg ré osz áldá ut áldá ut ál aszta megismé nás mi e nap étkezé fel f je közö lega ol e nap Ilye á sorre eredet a áld b s utol mond t sorre válto hétn lakoda Természet áld mondás ifjúpá j len

1206

CÍ Hét lako

SZÓ Hét lako kife szertar vonatkoztat háza szert C litur r os áld u áld u á aszt megism ná m na étkez fe j köz leg o na Ily sorr erede ál uto mon sorr vált hét lakod Természe ál mondá ifjúp le