12067.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Ferenc

SZÓCIKK: "Hevesi, 1. Ferenc, rabbi, H. Simon fia, szül. Lugoson 1898 júl. 15. 1912-1921. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1921. szerezte a budapesti egyetemen 1922. avatták rabbivá, 1920. a budapesti izraelita fiúárvaháznak volt hitszónoka, 1922 óta székesfehérvári főrabbi. Főbb munkái: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban (kéziratban); A Jelenések könyv. (1924); A peszach hagáda fordítása (l924) Cikkei a felekezeti lapokban jelennek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2067. címszó a lexikon => 362. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12067.htm

CÍMSZÓ: Hevesi

SZEMÉLYNÉV: Hevesi Ferenc

SZÓCIKK: Hevesi, 1. Ferenc, rabbi, H. Simon fia, szül. Lugoson 1898 júl. 15. 1912-1921. volt a budapesti Rabbiképző növendéke. A bölcsészdoktori oklevelet 1921. szerezte a budapesti egyetemen 1922. avatták rabbivá, 1920. a budapesti izraelita fiúárvaháznak volt hitszónoka, 1922 óta székesfehérvári főrabbi. Főbb munkái: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban kéziratban ; A Jelenések könyv. 1924 ; A peszach hagáda fordítása l924 Cikkei a felekezeti lapokban jelennek meg.

12067.ht

CÍMSZÓ Heves

SZEMÉLYNÉV Heves Feren

SZÓCIKK Hevesi 1 Ferenc rabbi H Simo fia szül Lugoso 189 júl 15 1912-1921 vol budapest Rabbiképz növendéke bölcsészdoktor oklevele 1921 szerezt budapest egyeteme 1922 avattá rabbivá 1920 budapest izraelit fiúárvaházna vol hitszónoka 192 ót székesfehérvár főrabbi Főb munkái Philosophia eleme Száadj gáo ara bibliafordításaiba é kommentárjaiba kéziratba Jelenése könyv 192 peszac hagád fordítás l92 Cikke felekezet lapokba jelenne meg

12067.h

CÍMSZ Heve

SZEMÉLYNÉ Heve Fere

SZÓCIK Heves Feren rabb Sim fi szü Lugos 18 jú 1 1912-192 vo budapes Rabbikép növendék bölcsészdokto oklevel 192 szerez budapes egyetem 192 avatt rabbiv 192 budapes izraeli fiúárvaházn vo hitszónok 19 ó székesfehérvá főrabb Fő munká Philosophi elem Száad gá ar bibliafordításaib kommentárjaib kéziratb Jelenés köny 19 pesza hagá fordítá l9 Cikk felekeze lapokb jelenn me

12067.

CÍMS Hev

SZEMÉLYN Hev Fer

SZÓCI Heve Fere rab Si f sz Lugo 1 j 1912-19 v budape Rabbiké növendé bölcsészdokt okleve 19 szere budape egyete 19 avat rabbi 19 budape izrael fiúárvaház v hitszóno 1 székesfehérv főrab F munk Philosoph ele Száa g a bibliafordításai kommentárjai kézirat Jelené kön 1 pesz hag fordít l Cik felekez lapok jelen m

12067

CÍM He

SZEMÉLY He Fe

SZÓC Hev Fer ra S s Lug 1912-1 budap Rabbik növend bölcsészdok oklev 1 szer budap egyet 1 ava rabb 1 budap izrae fiúárvahá hitszón székesfehér főra mun Philosop el Szá bibliafordítása kommentárja kézira Jelen kö pes ha fordí Ci feleke lapo jele

1206

CÍ H

SZEMÉL H F

SZÓ He Fe r Lu 1912- buda Rabbi növen bölcsészdo okle sze buda egye av rab buda izra fiúárvah hitszó székesfehé főr mu Philoso e Sz bibliafordítás kommentárj kézir Jele k pe h ford C felek lap jel