12073.htm

CÍMSZÓ: Hexner

SZEMÉLYNÉV: Hexner Béla

SZÓCIKK: Hexner, 1. Béla, vegyész, szül. Liptószentmiklóson 1885. A műegyetemet Charlottenburgban végezte és u. o. szerzett doktorátust. Liebermann és Semler professzorok mellett tanársegéd volt. Élénk munkát fejtett ki a vegyészeti irodalomban és számos értekezése jelent meg a Deutsche Chemische Gesellschaft kiadványaiban. Önálló kutatásokat végzett az éterikus olajok terén és az iso-citral anyag feltalálása az ő nevéhez fűződik. Önálló könyve: Erdély bányáinak kincsei (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2073. címszó a lexikon => 363. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12073.htm

CÍMSZÓ: Hexner

SZEMÉLYNÉV: Hexner Béla

SZÓCIKK: Hexner, 1. Béla, vegyész, szül. Liptószentmiklóson 1885. A műegyetemet Charlottenburgban végezte és u. o. szerzett doktorátust. Liebermann és Semler professzorok mellett tanársegéd volt. Élénk munkát fejtett ki a vegyészeti irodalomban és számos értekezése jelent meg a Deutsche Chemische Gesellschaft kiadványaiban. Önálló kutatásokat végzett az éterikus olajok terén és az iso-citral anyag feltalálása az ő nevéhez fűződik. Önálló könyve: Erdély bányáinak kincsei 1928 .

12073.ht

CÍMSZÓ Hexne

SZEMÉLYNÉV Hexne Bél

SZÓCIKK Hexner 1 Béla vegyész szül Liptószentmiklóso 1885 műegyeteme Charlottenburgba végezt é u o szerzet doktorátust Lieberman é Semle professzoro mellet tanársegé volt Élén munká fejtet k vegyészet irodalomba é számo értekezés jelen me Deutsch Chemisch Gesellschaf kiadványaiban Önáll kutatásoka végzet a éteriku olajo teré é a iso-citra anya feltalálás a nevéhe fűződik Önáll könyve Erdél bányáina kincse 192

12073.h

CÍMSZ Hexn

SZEMÉLYNÉ Hexn Bé

SZÓCIK Hexne Bél vegyés szü Liptószentmiklós 188 műegyetem Charlottenburgb végez szerze doktorátus Lieberma Seml professzor melle tanárseg vol Élé munk fejte vegyésze irodalomb szám értekezé jele m Deutsc Chemisc Gesellscha kiadványaiba Önál kutatások végze éterik olaj ter iso-citr any feltalálá nevéh fűződi Önál könyv Erdé bányáin kincs 19

12073.

CÍMS Hex

SZEMÉLYN Hex B

SZÓCI Hexn Bé vegyé sz Liptószentmikló 18 műegyete Charlottenburg vége szerz doktorátu Lieberm Sem professzo mell tanárse vo Él mun fejt vegyész irodalom szá értekez jel Deuts Chemis Gesellsch kiadványaib Öná kutatáso végz éteri ola te iso-cit an feltalál nevé fűződ Öná köny Erd bányái kinc 1

12073

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC Hex B vegy s Liptószentmikl 1 műegyet Charlottenbur vég szer doktorát Lieber Se professz mel tanárs v É mu fej vegyés irodalo sz érteke je Deut Chemi Gesellsc kiadványai Ön kutatás vég éter ol t iso-ci a feltalá nev fűző Ön kön Er bányá kin

1207

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ He veg Liptószentmik műegye Charlottenbu vé sze doktorá Liebe S profess me tanár m fe vegyé irodal s értek j Deu Chem Gesells kiadványa Ö kutatá vé éte o iso-c feltal ne fűz Ö kö E bány ki