12074.htm

CÍMSZÓ: Hexner

SZEMÉLYNÉV: Hexner Ervin

SZÓCIKK: H. Ervin Pál, ügyvéd, szül. Liptószentmiklóson 1886 aug. 13. Az egyetem jogi fakultásának elvégzése után Turócszentmártonban ügyvéd lett, majd vezéregyénisége az ottani közgazdasági életnek. A csehszlovák kormány számos alkalommal igénybe vette jogi tudását, különösen a munkajog kodifikálása körül. A Népszövetségnél többizben mint Csehszlovákia egyik közgazdasági referense vett részt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2074. címszó a lexikon => 363. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12074.htm

CÍMSZÓ: Hexner

SZEMÉLYNÉV: Hexner Ervin

SZÓCIKK: H. Ervin Pál, ügyvéd, szül. Liptószentmiklóson 1886 aug. 13. Az egyetem jogi fakultásának elvégzése után Turócszentmártonban ügyvéd lett, majd vezéregyénisége az ottani közgazdasági életnek. A csehszlovák kormány számos alkalommal igénybe vette jogi tudását, különösen a munkajog kodifikálása körül. A Népszövetségnél többizben mint Csehszlovákia egyik közgazdasági referense vett részt.

12074.ht

CÍMSZÓ Hexne

SZEMÉLYNÉV Hexne Ervi

SZÓCIKK H Ervi Pál ügyvéd szül Liptószentmiklóso 188 aug 13 A egyete jog fakultásána elvégzés utá Turócszentmártonba ügyvé lett maj vezéregyéniség a ottan közgazdaság életnek csehszlová kormán számo alkalomma igényb vett jog tudását különöse munkajo kodifikálás körül Népszövetségné többizbe min Csehszlováki egyi közgazdaság referens vet részt

12074.h

CÍMSZ Hexn

SZEMÉLYNÉ Hexn Erv

SZÓCIK Erv Pá ügyvé szü Liptószentmiklós 18 au 1 egyet jo fakultásán elvégzé ut Turócszentmártonb ügyv let ma vezéregyénisé otta közgazdasá életne csehszlov kormá szám alkalomm igény vet jo tudásá különös munkaj kodifikálá körü Népszövetségn többizb mi Csehszlovák egy közgazdasá referen ve rész

12074.

CÍMS Hex

SZEMÉLYN Hex Er

SZÓCI Er P ügyv sz Liptószentmikló 1 a egye j fakultásá elvégz u Turócszentmárton ügy le m vezéregyénis ott közgazdas életn csehszlo korm szá alkalom igén ve j tudás különö munka kodifikál kör Népszövetség többiz m Csehszlová eg közgazdas refere v rés

12074

CÍM He

SZEMÉLY He E

SZÓC E ügy s Liptószentmikl egy fakultás elvég Turócszentmárto üg l vezéregyéni ot közgazda élet csehszl kor sz alkalo igé v tudá külön munk kodifiká kö Népszövetsé többi Csehszlov e közgazda refer ré

1207

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ üg Liptószentmik eg fakultá elvé Turócszentmárt ü vezéregyén o közgazd éle csehsz ko s alkal ig tud külö mun kodifik k Népszövets több Csehszlo közgazd refe r