12080.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Lipót

SZÓCIKK: "Hirsch, 1. Lipót (Örményesi), könyvnyomdász, szül. Pesten 1841 rnárc. 4., megh. 1920 febr. 2. A nyomdaipart Müller Emil nyomdájában tanulta. A 70-es évek munkásmozgalmaiban jelentékeny szerepet játszott. 1873 a Franklin Társulat ügyvezetője, 1894. pedig ügyvezető-igazgatója lett. 1912-igállt e vállalat élén és kiváló érdemeket szerzett a hazai nyomdaipar fejlesztése körül. Nyugalombavonulása alkalmával örményesi elönévvel a magyar nemességet kapta. Leánya Radóné H. Nelly (1. o.) festőművésznő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2080. címszó a lexikon => 365. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12080.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Lipót

SZÓCIKK: Hirsch, 1. Lipót Örményesi , könyvnyomdász, szül. Pesten 1841 rnárc. 4., megh. 1920 febr. 2. A nyomdaipart Müller Emil nyomdájában tanulta. A 70-es évek munkásmozgalmaiban jelentékeny szerepet játszott. 1873 a Franklin Társulat ügyvezetője, 1894. pedig ügyvezető-igazgatója lett. 1912-igállt e vállalat élén és kiváló érdemeket szerzett a hazai nyomdaipar fejlesztése körül. Nyugalombavonulása alkalmával örményesi elönévvel a magyar nemességet kapta. Leánya Radóné H. Nelly 1. o. festőművésznő.

12080.ht

CÍMSZÓ Hirsc

SZEMÉLYNÉV Hirsc Lipó

SZÓCIKK Hirsch 1 Lipó Örményes könyvnyomdász szül Peste 184 rnárc 4. megh 192 febr 2 nyomdaipar Mülle Emi nyomdájába tanulta 70-e éve munkásmozgalmaiba jelentéken szerepe játszott 187 Frankli Társula ügyvezetője 1894 pedi ügyvezető-igazgatój lett 1912-igáll vállala élé é kivál érdemeke szerzet haza nyomdaipa fejlesztés körül Nyugalombavonulás alkalmáva örményes elönévve magya nemessége kapta Leány Radón H Nell 1 o festőművésznő

12080.h

CÍMSZ Hirs

SZEMÉLYNÉ Hirs Lip

SZÓCIK Hirsc Lip Örménye könyvnyomdás szü Pest 18 rnár 4 meg 19 feb nyomdaipa Müll Em nyomdájáb tanult 70- év munkásmozgalmaib jelentéke szerep játszot 18 Frankl Társul ügyvezetőj 189 ped ügyvezető-igazgató let 1912-igál vállal él kivá érdemek szerze haz nyomdaip fejleszté körü Nyugalombavonulá alkalmáv örménye elönévv magy nemesség kapt Leán Radó Nel festőművészn

12080.

CÍMS Hir

SZEMÉLYN Hir Li

SZÓCI Hirs Li Örmény könyvnyomdá sz Pes 1 rná me 1 fe nyomdaip Mül E nyomdájá tanul 70 é munkásmozgalmai jelenték szere játszo 1 Frank Társu ügyvezető 18 pe ügyvezető-igazgat le 1912-igá válla é kiv érdeme szerz ha nyomdai fejleszt kör Nyugalombavonul alkalmá örmény elönév mag nemessé kap Leá Rad Ne festőművész

12080

CÍM Hi

SZEMÉLY Hi L

SZÓC Hir L Örmén könyvnyomd s Pe rn m f nyomdai Mü nyomdáj tanu 7 munkásmozgalma jelenté szer játsz Fran Társ ügyvezet 1 p ügyvezető-igazga l 1912-ig váll ki érdem szer h nyomda fejlesz kö Nyugalombavonu alkalm örmén elöné ma nemess ka Le Ra N festőművés

1208

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ Hi Örmé könyvnyom P r nyomda M nyomdá tan munkásmozgalm jelent sze játs Fra Tár ügyveze ügyvezető-igazg 1912-i vál k érde sze nyomd fejles k Nyugalombavon alkal örmé elön m nemes k L R festőművé