12082.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Nelli

SZÓCIKK: H. Nelly, festő, szül. Budapesten 1871., megh. Bécsben 1915, Rágó Sámuel hírlapíró (1. o.) felesége. A Mintarajziskolában tanult. Főleg illusztrációi révén ismeretes, noha arcképeket is festett. Többször kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. Egyik legutolsó művét, a háborúban készült Vörös Kereszt apoteozisát jótékony célra adományozta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2082. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12082.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Nelli

SZÓCIKK: H. Nelly, festő, szül. Budapesten 1871., megh. Bécsben 1915, Rágó Sámuel hírlapíró 1. o. felesége. A Mintarajziskolában tanult. Főleg illusztrációi révén ismeretes, noha arcképeket is festett. Többször kiállított a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. Egyik legutolsó művét, a háborúban készült Vörös Kereszt apoteozisát jótékony célra adományozta.

12082.ht

CÍMSZÓ Hirsc

SZEMÉLYNÉV Hirsc Nell

SZÓCIKK H Nelly festő szül Budapeste 1871. megh Bécsbe 1915 Rág Sámue hírlapír 1 o felesége Mintarajziskolába tanult Főle illusztráció révé ismeretes noh arcképeke i festett Többszö kiállítot Műcsarnokba é Nemzet Szalonban Egyi legutols művét háborúba készül Vörö Keresz apoteozisá jótékon célr adományozta

12082.h

CÍMSZ Hirs

SZEMÉLYNÉ Hirs Nel

SZÓCIK Nell fest szü Budapest 1871 meg Bécsb 191 Rá Sámu hírlapí feleség Mintarajziskoláb tanul Fől illusztráci rév ismerete no arcképek festet Többsz kiállíto Műcsarnokb Nemze Szalonba Egy legutol művé háborúb készü Vör Keres apoteozis jótéko cél adományozt

12082.

CÍMS Hir

SZEMÉLYN Hir Ne

SZÓCI Nel fes sz Budapes 187 me Bécs 19 R Sám hírlap felesé Mintarajziskolá tanu Fő illusztrác ré ismeret n arcképe feste Többs kiállít Műcsarnok Nemz Szalonb Eg leguto műv háború kész Vö Kere apoteozi jóték cé adományoz

12082

CÍM Hi

SZEMÉLY Hi N

SZÓC Ne fe s Budape 18 m Béc 1 Sá hírla feles Mintarajziskol tan F illusztrá r ismere arckép fest Több kiállí Műcsarno Nem Szalon E legut mű hábor kés V Ker apoteoz jóté c adományo

1208

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ N f Budap 1 Bé S hírl fele Mintarajzisko ta illusztr ismer arcké fes Töb kiáll Műcsarn Ne Szalo legu m hábo ké Ke apoteo jót adomány