12083.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Ödön

SZÓCIKK: H. Ödön, közgazdász, szül. Nagyiklódon 1869., megh. 1921 okt. 17. Apja H. Áron, az első erdélyi zsidó földbirtokosok közé tartozott. Kiváló szervező erő volt. Megalapította a Magyar Földgáz rt.-t és erdélyi elnöke volt a GyOSz-nak. Az impérium átvételekor a román kormány megbízásából elkészítette a szeszadó törvényjavaslatot. Puritán jellem volt, sokat adakozott különböző jótékony célokra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2083. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12083.htm

CÍMSZÓ: Hirsch

SZEMÉLYNÉV: Hirsch Ödön

SZÓCIKK: H. Ödön, közgazdász, szül. Nagyiklódon 1869., megh. 1921 okt. 17. Apja H. Áron, az első erdélyi zsidó földbirtokosok közé tartozott. Kiváló szervező erő volt. Megalapította a Magyar Földgáz rt.-t és erdélyi elnöke volt a GyOSz-nak. Az impérium átvételekor a román kormány megbízásából elkészítette a szeszadó törvényjavaslatot. Puritán jellem volt, sokat adakozott különböző jótékony célokra.

12083.ht

CÍMSZÓ Hirsc

SZEMÉLYNÉV Hirsc Ödö

SZÓCIKK H Ödön közgazdász szül Nagyiklódo 1869. megh 192 okt 17 Apj H Áron a els erdély zsid földbirtokoso köz tartozott Kivál szervez er volt Megalapított Magya Földgá rt.- é erdély elnök vol GyOSz-nak A impériu átvételeko romá kormán megbízásábó elkészített szeszad törvényjavaslatot Puritá jelle volt soka adakozot különböz jótékon célokra

12083.h

CÍMSZ Hirs

SZEMÉLYNÉ Hirs Öd

SZÓCIK Ödö közgazdás szü Nagyiklód 1869 meg 19 ok 1 Ap Áro el erdél zsi földbirtokos kö tartozot Kivá szerve e vol Megalapítot Magy Földg rt. erdél elnö vo GyOSz-na impéri átvételek rom kormá megbízásáb elkészítet szesza törvényjavaslato Purit jell vol sok adakozo különbö jótéko célokr

12083.

CÍMS Hir

SZEMÉLYN Hir Ö

SZÓCI Öd közgazdá sz Nagyikló 186 me 1 o A Ár e erdé zs földbirtoko k tartozo Kiv szerv vo Megalapíto Mag Föld rt erdé eln v GyOSz-n impér átvétele ro korm megbízásá elkészíte szesz törvényjavaslat Puri jel vo so adakoz különb jóték célok

12083

CÍM Hi

SZEMÉLY Hi

SZÓC Ö közgazd s Nagyikl 18 m Á erd z földbirtok tartoz Ki szer v Megalapít Ma Föl r erd el GyOSz- impé átvétel r kor megbízás elkészít szes törvényjavasla Pur je v s adako külön jóté célo

1208

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ közgaz Nagyik 1 er földbirto tarto K sze Megalapí M Fö er e GyOSz imp átvéte ko megbízá elkészí sze törvényjavasl Pu j adak külö jót cél