12085.htm

CÍMSZÓ: Hirschler

SZEMÉLYNÉV: Hirschler Ágoston

SZÓCIKK: Hirschler, 1. Ágoston*, orvostanár, szül. Budapesten 1861., megh. Kaltwald svájci fürdőn, 1911 júl. 12. Fia volt H. Ignác (1. o.) főrendnek, az első magyar szemész-specialistának és a Pesti Izraelita Hitk. elnökének. A budapesti egyetemen tanult s Korányi Frigyes (1. o.) klinikáján lett asszisztens, majd 1891. magántanár az egyetemen. Később a Poliklinika, majd a Szt. István kórház belgyógyász főorvosa és rk. egyetemi tanár lett. Igen nagy irodalmi munkásságot fejtett ki hazai és külföldi szakfolyóiratokban. A diaetetika tankönyve c. művét Terray Pállal együtt írta (1900).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2085. címszó a lexikon => 366. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12085.htm

CÍMSZÓ: Hirschler

SZEMÉLYNÉV: Hirschler Ágoston

SZÓCIKK: Hirschler, 1. Ágoston*, orvostanár, szül. Budapesten 1861., megh. Kaltwald svájci fürdőn, 1911 júl. 12. Fia volt H. Ignác 1. o. főrendnek, az első magyar szemész-specialistának és a Pesti Izraelita Hitk. elnökének. A budapesti egyetemen tanult s Korányi Frigyes 1. o. klinikáján lett asszisztens, majd 1891. magántanár az egyetemen. Később a Poliklinika, majd a Szt. István kórház belgyógyász főorvosa és rk. egyetemi tanár lett. Igen nagy irodalmi munkásságot fejtett ki hazai és külföldi szakfolyóiratokban. A diaetetika tankönyve c. művét Terray Pállal együtt írta 1900 .

12085.ht

CÍMSZÓ Hirschle

SZEMÉLYNÉV Hirschle Ágosto

SZÓCIKK Hirschler 1 Ágoston* orvostanár szül Budapeste 1861. megh Kaltwal svájc fürdőn 191 júl 12 Fi vol H Igná 1 o főrendnek a els magya szemész-specialistána é Pest Izraelit Hitk elnökének budapest egyeteme tanul Korány Frigye 1 o klinikájá let asszisztens maj 1891 magántaná a egyetemen Későb Poliklinika maj Szt Istvá kórhá belgyógyás főorvos é rk egyetem taná lett Ige nag irodalm munkásságo fejtet k haza é külföld szakfolyóiratokban diaetetik tankönyv c művé Terra Pálla együt írt 190

12085.h

CÍMSZ Hirschl

SZEMÉLYNÉ Hirschl Ágost

SZÓCIK Hirschle Ágoston orvostaná szü Budapest 1861 meg Kaltwa sváj fürdő 19 jú 1 F vo Ign főrendne el magy szemész-specialistán Pes Izraeli Hit elnökéne budapes egyetem tanu Korán Frigy klinikáj le assziszten ma 189 magántan egyeteme Késő Poliklinik ma Sz Istv kórh belgyógyá főorvo r egyete tan let Ig na irodal munkásság fejte haz külföl szakfolyóiratokba diaeteti tanköny műv Terr Páll együ ír 19

12085.

CÍMS Hirsch

SZEMÉLYN Hirsch Ágos

SZÓCI Hirschl Ágosto orvostan sz Budapes 186 me Kaltw svá fürd 1 j v Ig főrendn e mag szemész-specialistá Pe Izrael Hi elnökén budape egyete tan Korá Frig kliniká l assziszte m 18 magánta egyetem Kés Poliklini m S Ist kór belgyógy főorv egyet ta le I n iroda munkássá fejt ha külfö szakfolyóiratokb diaetet tankön mű Ter Pál egy í 1

12085

CÍM Hirsc

SZEMÉLY Hirsc Ágo

SZÓC Hirsch Ágost orvosta s Budape 18 m Kalt sv für I főrend ma szemész-specialist P Izrae H elnöké budap egyet ta Kor Fri klinik assziszt 1 magánt egyete Ké Poliklin Is kó belgyóg főor egye t l irod munkáss fej h külf szakfolyóiratok diaete tankö m Te Pá eg

1208

CÍ Hirs

SZEMÉL Hirs Ág

SZÓ Hirsc Ágos orvost Budap 1 Kal s fü főren m szemész-specialis Izra elnök buda egye t Ko Fr klini asszisz magán egyet K Polikli I k belgyó főo egy iro munkás fe kül szakfolyóirato diaet tank T P e