12094.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi értesítők

SZÓCIKK: Hitközségi Értesítők. Több magyarországi község, hogy tagjait a községben történő felekezeti eseményekről széles körben értesíthesse, időszakonként megjelenő hitközségi értesítőt ad ki, a német Gemeindeblatt-ok mintáira. Ezeknek sorát a Budai Izraelita Hitközség Értesítője nyitotta meg. A lap most 12. évfolyamát járja és Edelstein Bertalan főrabbi szerkeszti. Van még hitközségi értesítője a kőbányai hitközségnek (Kálmán Ödön főrabbi szerkesztésében),az újpestinek (Walles Antal titkár szerkesztésében) és az óbudainak (Kemény Lajos elnök szerkesztésében).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2094. címszó a lexikon => 371. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12094.htm

CÍMSZÓ: Hitközségi értesítők

SZÓCIKK: Hitközségi Értesítők. Több magyarországi község, hogy tagjait a községben történő felekezeti eseményekről széles körben értesíthesse, időszakonként megjelenő hitközségi értesítőt ad ki, a német Gemeindeblatt-ok mintáira. Ezeknek sorát a Budai Izraelita Hitközség Értesítője nyitotta meg. A lap most 12. évfolyamát járja és Edelstein Bertalan főrabbi szerkeszti. Van még hitközségi értesítője a kőbányai hitközségnek Kálmán Ödön főrabbi szerkesztésében ,az újpestinek Walles Antal titkár szerkesztésében és az óbudainak Kemény Lajos elnök szerkesztésében .

12094.ht

CÍMSZÓ Hitközség értesítő

SZÓCIKK Hitközség Értesítők Töb magyarország község hog tagjai községbe történ felekezet eseményekrő széle körbe értesíthesse időszakonkén megjelen hitközség értesítő a ki néme Gemeindeblatt-o mintáira Ezekne sorá Buda Izraelit Hitközsé Értesítőj nyitott meg la mos 12 évfolyamá járj é Edelstei Bertala főrabb szerkeszti Va mé hitközség értesítőj kőbánya hitközségne Kálmá Ödö főrabb szerkesztésébe ,a újpestine Walle Anta titká szerkesztésébe é a óbudaina Kemén Lajo elnö szerkesztésébe

12094.h

CÍMSZ Hitközsé értesít

SZÓCIK Hitközsé Értesítő Tö magyarorszá közsé ho tagja községb törté felekeze eseményekr szél körb értesíthess időszakonké megjele hitközsé értesít k ném Gemeindeblatt- mintáir Ezekn sor Bud Izraeli Hitközs Értesítő nyitot me l mo 1 évfolyam jár Edelste Bertal főrab szerkeszt V m hitközsé értesítő kőbány hitközségn Kálm Öd főrab szerkesztéséb , újpestin Wall Ant titk szerkesztéséb óbudain Kemé Laj eln szerkesztéséb

12094.

CÍMS Hitközs értesí

SZÓCI Hitközs Értesít T magyarorsz közs h tagj község tört felekez események szé kör értesíthes időszakonk megjel hitközs értesí né Gemeindeblatt mintái Ezek so Bu Izrael Hitköz Értesít nyito m m évfolya já Edelst Berta főra szerkesz hitközs értesít kőbán hitközség Kál Ö főra szerkesztésé újpesti Wal An tit szerkesztésé óbudai Kem La el szerkesztésé

12094

CÍM Hitköz értes

SZÓC Hitköz Értesí magyarors köz tag közsé tör feleke eseménye sz kö értesíthe időszakon megje hitköz értes n Gemeindeblat mintá Eze s B Izrae Hitkö Értesí nyit évfoly j Edels Bert főr szerkes hitköz értesí kőbá hitközsé Ká főr szerkesztés újpest Wa A ti szerkesztés óbuda Ke L e szerkesztés

1209

CÍ Hitkö érte

SZÓ Hitkö Értes magyaror kö ta közs tö felek esemény s k értesíth időszako megj hitkö érte Gemeindebla mint Ez Izra Hitk Értes nyi évfol Edel Ber fő szerke hitkö értes kőb hitközs K fő szerkeszté újpes W t szerkeszté óbud K szerkeszté