12109.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mór

SZÓCIKK: H. Mór, pedagógus és pedagógiai író, szül. Devecseren 1843., megh. Budapesten 1916. A tanítóképző elvégzése után 1875-1902. a nagykanizsai állami polgári iskolán a magyar és német nyelvet tanította, közben pedig a Zala c politikai hetilap szerkesztője is volt. 1902-ben nyugdíjaztatta magát és Budapestre költözött Magyar és német folyóiratokban számos irodalmi esztétikai és pedagógiai cikket tett közzé. Magyar és német nyelvtanai nagyon népszerűek voltak. Lefordította Ditter híres német pedagógus A nevelés és oktatás története c. művét (1872) önálló műve: Egy úrikastély titka (regény 1874)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2109. címszó a lexikon => 375. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12109.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mór

SZÓCIKK: H. Mór, pedagógus és pedagógiai író, szül. Devecseren 1843., megh. Budapesten 1916. A tanítóképző elvégzése után 1875-1902. a nagykanizsai állami polgári iskolán a magyar és német nyelvet tanította, közben pedig a Zala c politikai hetilap szerkesztője is volt. 1902-ben nyugdíjaztatta magát és Budapestre költözött Magyar és német folyóiratokban számos irodalmi esztétikai és pedagógiai cikket tett közzé. Magyar és német nyelvtanai nagyon népszerűek voltak. Lefordította Ditter híres német pedagógus A nevelés és oktatás története c. művét 1872 önálló műve: Egy úrikastély titka regény 1874

12109.ht

CÍMSZÓ Hoffman

SZEMÉLYNÉV Hoffman Mó

SZÓCIKK H Mór pedagógu é pedagógia író szül Devecsere 1843. megh Budapeste 1916 tanítóképz elvégzés utá 1875-1902 nagykanizsa állam polgár iskolá magya é néme nyelve tanította közbe pedi Zal politika hetila szerkesztőj i volt 1902-be nyugdíjaztatt magá é Budapestr költözöt Magya é néme folyóiratokba számo irodalm esztétika é pedagógia cikke tet közzé Magya é néme nyelvtana nagyo népszerűe voltak Lefordított Ditte híre néme pedagógu nevelé é oktatá történet c művé 187 önáll műve Eg úrikastél titk regén 187

12109.h

CÍMSZ Hoffma

SZEMÉLYNÉ Hoffma M

SZÓCIK Mó pedagóg pedagógi ír szü Devecser 1843 meg Budapest 191 tanítókép elvégzé ut 1875-190 nagykanizs álla polgá iskol magy ném nyelv tanított közb ped Za politik hetil szerkesztő vol 1902-b nyugdíjaztat mag Budapest költözö Magy ném folyóiratokb szám irodal esztétik pedagógi cikk te közz Magy ném nyelvtan nagy népszerű volta Lefordítot Ditt hír ném pedagóg nevel oktat történe műv 18 önál műv E úrikasté tit regé 18

12109.

CÍMS Hoffm

SZEMÉLYN Hoffm

SZÓCI M pedagó pedagóg í sz Devecse 184 me Budapes 19 tanítóké elvégz u 1875-19 nagykaniz áll polg isko mag né nyel tanítot köz pe Z politi heti szerkeszt vo 1902- nyugdíjazta ma Budapes költöz Mag né folyóiratok szá iroda esztéti pedagóg cik t köz Mag né nyelvta nag népszer volt Lefordíto Dit hí né pedagó neve okta történ mű 1 öná mű úrikast ti reg 1

12109

CÍM Hoff

SZEMÉLY Hoff

SZÓC pedag pedagó s Devecs 18 m Budape 1 tanítók elvég 1875-1 nagykani ál pol isk ma n nye taníto kö p polit het szerkesz v 1902 nyugdíjazt m Budape költö Ma n folyóirato sz irod esztét pedagó ci kö Ma n nyelvt na népsze vol Lefordít Di h n pedag nev okt törté m ön m úrikas t re

1210

CÍ Hof

SZEMÉL Hof

SZÓ peda pedag Devec 1 Budap tanító elvé 1875- nagykan á po is m ny tanít k poli he szerkes 190 nyugdíjaz Budap költ M folyóirat s iro eszté pedag c k M nyelv n népsz vo Lefordí D peda ne ok tört ö úrika r