12111.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mózes

SZÓCIKK: "H. Mózes Dávid, rajeci rabbi, szül. Vágújhelyen 1824., megh. Rajecen 1892. Előbb Ungarisch-Brodban működött. Jelentékeny tudós volt. Művei: Sibólim (1876); Elisa ben Abújah (I-II. 1880), amelyek feltűnést keltettek s a haladó irányú tudósok támadását vonták maguk után. Halála után kiadott főműve Rábósz Machsóvosz c. jelent meg (Wien 1893)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2111. címszó a lexikon => 376. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12111.htm

CÍMSZÓ: Hoffmann

SZEMÉLYNÉV: Hoffmann Mózes

SZÓCIKK: H. Mózes Dávid, rajeci rabbi, szül. Vágújhelyen 1824., megh. Rajecen 1892. Előbb Ungarisch-Brodban működött. Jelentékeny tudós volt. Művei: Sibólim 1876 ; Elisa ben Abújah I-II. 1880 , amelyek feltűnést keltettek s a haladó irányú tudósok támadását vonták maguk után. Halála után kiadott főműve Rábósz Machsóvosz c. jelent meg Wien 1893 .

12111.ht

CÍMSZÓ Hoffman

SZEMÉLYNÉV Hoffman Móze

SZÓCIKK H Móze Dávid rajec rabbi szül Vágújhelye 1824. megh Rajece 1892 Előb Ungarisch-Brodba működött Jelentéken tudó volt Művei Sibóli 187 Elis be Abúja I-II 188 amelye feltűnés keltette halad irány tudóso támadásá vontá magu után Halál utá kiadot főműv Rábós Machsóvos c jelen me Wie 189

12111.h

CÍMSZ Hoffma

SZEMÉLYNÉ Hoffma Móz

SZÓCIK Móz Dávi raje rabb szü Vágújhely 1824 meg Rajec 189 Elő Ungarisch-Brodb működöt Jelentéke tud vol Műve Siból 18 Eli b Abúj I-I 18 amely feltűné keltett hala irán tudós támadás vont mag utá Halá ut kiado főmű Rábó Machsóvo jele m Wi 18

12111.

CÍMS Hoffm

SZEMÉLYN Hoffm Mó

SZÓCI Mó Dáv raj rab sz Vágújhel 182 me Raje 18 El Ungarisch-Brod működö Jelenték tu vo Műv Sibó 1 El Abú I- 1 amel feltűn keltet hal irá tudó támadá von ma ut Hal u kiad főm Ráb Machsóv jel W 1

12111

CÍM Hoff

SZEMÉLY Hoff M

SZÓC M Dá ra ra s Vágújhe 18 m Raj 1 E Ungarisch-Bro működ Jelenté t v Mű Sib E Ab I ame feltű kelte ha ir tud támad vo m u Ha kia fő Rá Machsó je

1211

CÍ Hof

SZEMÉL Hof

SZÓ D r r Vágújh 1 Ra Ungarisch-Br műkö Jelent M Si A am felt kelt h i tu táma v H ki f R Machs j