12116.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Áron

SZÓCIKK: Holitscher, 1. Áron, rohonci rabbi, a XVIII. sz-ban, szül. Galgócon. Előbb Holicson volt dájan, majd Rohoncon rabbi. 1786-ban kiadta Bész Áron c. agadikus munkáját (Sulzbach 1786). Később Palesztinába vándorolt ki s u. o. halt is meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2116. címszó a lexikon => 377. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12116.htm

CÍMSZÓ: Holitscher

SZEMÉLYNÉV: Holitscher Áron

SZÓCIKK: Holitscher, 1. Áron, rohonci rabbi, a XVIII. sz-ban, szül. Galgócon. Előbb Holicson volt dájan, majd Rohoncon rabbi. 1786-ban kiadta Bész Áron c. agadikus munkáját Sulzbach 1786 . Később Palesztinába vándorolt ki s u. o. halt is meg.

12116.ht

CÍMSZÓ Holitsche

SZEMÉLYNÉV Holitsche Áro

SZÓCIKK Holitscher 1 Áron rohonc rabbi XVIII sz-ban szül Galgócon Előb Holicso vol dájan maj Rohonco rabbi 1786-ba kiadt Bés Áro c agadiku munkájá Sulzbac 178 Későb Palesztináb vándorol k u o hal i meg

12116.h

CÍMSZ Holitsch

SZEMÉLYNÉ Holitsch Ár

SZÓCIK Holitsche Áro rohon rabb XVII sz-ba szü Galgóco Elő Holics vo dája ma Rohonc rabb 1786-b kiad Bé Ár agadik munkáj Sulzba 17 Késő Palesztiná vándoro ha me

12116.

CÍMS Holitsc

SZEMÉLYN Holitsc Á

SZÓCI Holitsch Ár roho rab XVI sz-b sz Galgóc El Holic v dáj m Rohon rab 1786- kia B Á agadi munká Sulzb 1 Kés Palesztin vándor h m

12116

CÍM Holits

SZEMÉLY Holits

SZÓC Holitsc Á roh ra XV sz- s Galgó E Holi dá Roho ra 1786 ki agad munk Sulz Ké Paleszti vándo

1211

CÍ Holit

SZEMÉL Holit

SZÓ Holits ro r X sz Galg Hol d Roh r 178 k aga mun Sul K Paleszt vánd